อว. จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.๙

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด อว. เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ กระทรวง อว. อาคารพระจอมเกล้า ถนนโยธี กรุงเทพมหานคร

และในวันเดียวกัน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวง อว. ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมีผู้บริหารและบุคลากร วช. เข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องโถง อาคาร วช. ๒ ชั้น ๑ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หลังจากนั้น ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำบุคลากร วช. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในการช่วยบริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และในเวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ พร้อมถวายต้นฟ้าทะลายโจร ๒,๐๐๐ ต้น และหน้ากากอนามัย ๒,๐๐๐ ชิ้น แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อมอบให้ตัวแทนอุบาสิกาต่อไป พร้อมทั้งได้นำคณะจิตอาสา วช. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด วิหาร พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และศาลาอเนกประสงค์ต่าง ๆ ณ วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

You may have missed