วัดลาดปลาเค้า จัดบรรพชาสามเณรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2563 พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล ป.ธ.9 เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้าและเจ้าคณะเขตลาดพร้าวได้จัดงานบรรพชาสามเณร9 องค์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13 ตุลาคม 2564 โดยมีนางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวเป็นประธานมอบผ้าไตร พร้อมด้วย คุณเมตตา ปราบสุทา กต.ตร.สน.โชคชัย สน.โคกคาม นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ สม่ชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ และ รุ้งตะวัน ธัญภัทรานนท์ ร่วมถวายอาหารเพลพระสงฆ์10 รูปและสามเณร 9 องค์ ณ วัดลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า กล่าวว่าการจัดงานบรรพชาสามเณร9 องค์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 โดยความพิเศษในการจัดงานครั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ะบาดของเชือไวรัสโคโลน่า 2019 ซึ่งทางวัดได้มีมาตรการณ์ป้องกันอย่างเข้มงวด นอกจากนั้น ทางวัดยังมีกิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ อาทิ การมอบข้าวสาร มอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภคและถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนในละแวกใกล้เคียง โดยไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นคนไทยหรือต่างชาติ

You may have missed