พ่อเมืองมะขามหวานเปิดงาน “มหกรรมสินค้าปลอดภัย และ ของดีจังหวัดเพชรบูรณ์”


จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงาน “มหกรรมสินค้าปลอดภัย และ ของดีจังหวัดเพชรบูรณ์” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2562
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานกล่าวว่า “จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ ส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญหลายชนิด อาทิ ข้าว ถั่วเขียวผิวมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI คือ ข้าวไร่ลืมผัว และมะขามหวานเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นั่น โดยสินค้าเกษตรเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัด ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ประกอบกับแนวโน้มผู้บริโภคให้ความสนใจกับการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น เป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการส่งเสริมและขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกรของจังหวัด
การจัดงานในวันนี้ ถือเป็นการร่วมบูรณาการทั้งภาคเอกชนและภาคราชการ ที่ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการผลิตสินค้าและผู้บริโภค ในโอกาสนี้ กระผมขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติช่วยสนับสนุนสินค้าของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสนับสนุนสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานจากภูมิปัญญาของคนจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน และเชิญชวนทุกท่านไปท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม มีเสน่ห์อย่างแท้จริง สมกับวิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ “เพชรบูรณ์ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่ และผู้มาเยือน”
ภายในงานพบกับ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI): มะขามหวานเพชรบูรณ์, ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์ สินค้าเกษตรปลอดภัย มะขามแปรรูป ปลาส้ม ไอศครีมจากอโวคาโด้ เสื้อผ้าชาวเขา เครื่องประดับ เครื่องนอน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

You may have missed