ทัพดารา หนุนช่วยชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ในรูปแบบ “Virtual Tour” อลังการสุดบนโลกออนไลน์

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงประเมินว่าผลกระทบโดยคาดว่าจะสูญเสียรายได้มากกว่า 25 แสนล้านบาทและส่งผลกระทบให้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหายไปกว่าร้อยละ 80 โดยแนวโน้มของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและประชาชนจะมุ่งเน้นไปทางสินค้าอุปโภคบริโภค และของใช้จำเป็นโดยสิ้นเชิงเนื่องจากความกังวลในความปลอดภัยของชีวิต เมื่อต้องเดินทางออกไปนอกสถานที่พำนักของตัวเอง

ทำให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวนร้อยละ 96.5 มีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวแต่มีความกังวลในเรื่องความปลอดภัย เช่น มาตรฐานเรื่องความสะอาด สุขอนามัย ความปลอดภัย และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสามารถดำเนินการต่อไปได้ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนจึงได้จัดทำ “โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว” เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จัก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว

โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้ สนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้ประชาชนได้อย่างยั่งยืน ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local -Economy) ให้เกิดความเข้มแข็ง โดย ใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วิสาหกิจชุมชน จึงจัดงานยิ่งใหญ่บนโลกออนไลน์ ในรูปแบบ Virtual Event ด้วยการท่องเที่ยวเสมือนจริงแบบ “Virtual Tour” ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564 พร้อมร่วมชม และซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กว่า 1,000 รายการ ลุ้นรับ gift voucher บัตรกำนัลท่องเที่ยวฟรีตลอดการจัดงาน

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า “กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงโดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านให้ได้ใช้ศักยภาพและมีความพร้อมที่จะรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร ใช้อัตลักษณ์ ของท้องถิ่น มาสร้างมูลค่าและความคุ้มค่าผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้าน รวมถึงบูรณาการ การดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชนได้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามแนวทาง D-HOPE (Decentralized Hand – On Program Exhibition) เป็นต้น”

สำหรับการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 100 ชุมชน จึงเป็นเรื่องที่ดีและสมควรดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามการจัดงานครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบในการจัดงาน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่คัดเลือกสินค้ามาจำหน่าย นอกจากนั้นหัวใจสำคัญของการจัดงาน คือ มีประชาชนมาเลือกซื้อและจับจ่ายสินค้า ผมจึงขอเชิญชวน ให้อุดหนุนสินค้าจากชุมชน นอกจากท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานจากทั่วประเทศแล้ว ท่านยังจะมีส่วนช่วยในการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เปิดเผยว่า “จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ในครั้งนี้ขึ้น มีวัตถุประสงค์หลักประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จัก พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 100 ชุมชน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 1,000 รายการโปรแกรม โดยมี กองทัพดาราแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ / พอร์ช ศรัญย์ / หนูเล็ก กาก่า / ชมพู่ ก่อนบ่าย / ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ / ดีเจบุ๊คโก๊ะ / น้ำตาล ชลิตา / จีน่า เดอะเฟส ไลฟ์สดขายสินค้าชุมชนแบบจัดเต็มตลอด 1 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย – 8 ต.ค ช่วงเวลา 18.00 น. – 21.00 น. รับชมผ่านทาง : FACEBOOK OTOP นวัตวิถี และกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงมินิคอนเสิรต์จากศิลปิน ดารา และการจับฉลากชิงรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์แบบเสมือนจริง Virtual Event บนเว็บไซต์ http://www.100otopvillage.com ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564”

ด้าน ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีที่ได้รับความไว้วางใจ จากกรมการพัฒนาชุมชน ให้มา Live สด แนะนำและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเราทุกคนก็ทราบกันดีว่า ประเทศเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและปัญหาเรื่องของโรคระบาด โควิด-19 มากว่า 2 ปีแล้ว ทำให้ชุมชนและชาวบ้านขาดรายได้ในการจุนเจือครอบครัว อีกทั้งในช่วงนี้หลายจังหวัดก็เจอน้ำท่วมเข้าไปอีก วันนี้อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมให้กำลังใจและสนับสนุนสินค้า OTOP ของชาวบ้านและชุมชนกว่า 100 หมู่บ้าน ไปช่วยกันอุดหนุนสินค้าต่าง ๆ ผ่าน FACEBOOK OTOP นวัตวิถี ในช่วง LIVE สดของตุ๊กกี้และเพื่อนๆ ดารา ได้ตั้งแต่ เวลา 18.00-20.00 น. ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 8 ตุลาคม นี้ กันนะคะ ถ้าดูไม่ทันช่วง LIVE สด ก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ทาง http://www.100otopvillage.com แล้วพบกันนะคะ

You may have missed