ตท.11 ตบเท้า เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ “บิ๊กน้อย”

ตท.11 ตบเท้า เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ “บิ๊กน้อย”
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 0900 น. คณะนายทหาร ตท.11 และนายยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ ได้พร้อมกันเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานยุทธศาสตร์ พรรคพลังประชารัฐ โดยมีแกนนำ ตท.11 ดังนี้ พลโท สัมพันธ์ ยังพะกูล พลโท ไพโรจน์ ธีรภาพ พลโท สมบูรณ์ ศรีมณฑา ฯลฯ ในการนี้ พลเอก พัลลภ ปิ่นมณี ได้ต่อสายเข้ามาแสดงความยินดีกับบิ๊กน้อย อีกด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น จากนั้นได้มีการหารือว่าด้วยเรื่องการปรองดองกับประชาชนในทุกๆฝ่าย การทำให้พรรคฯ ขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด โดย สส.จะต้องลงพื้นที่ช่วยเหลือพื่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกกรณีให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะได้แบ่งเบาภาระต่างๆให้แก่พี่น้องประชาชน

You may have missed