ส.ส.อัฏฐพล โพธิพิพิธ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพข้าวสาร, หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอลล์ ให้กับพี่น้องประชาชนบ้านสหกรณ์นิคนและบ้านท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทึ่มาร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความมั่นคงแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดน แนวทางความมั่นคงทางด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจของประชาชนตามแนวชายแดน ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 0219” จัดโดยคณะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

You may have missed