ที่ปรึกษานายกฯ กัมพูชา เข้าพบ รมว. ศธ. หารือด้านการศึกษาของแรงงานต่างด้าว ยืนยันแรงงานพร้อมกลับมาทำงานได้ทันทีที่ปลดล็อก


เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ ดร.ซก ซกกรัดทะยา ที่ปรึกษา สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา ซึ่งได้เดินทางเข้าพบ เพิ่อกระชับความสัมพันธ์ และหารือขอความช่วยเหลือให้แรงงานชาวกัมพูชาและชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนของไทย โอกาสนี้ ที่ปรึกษาสมเด็จฮุนเซน ได้ย้ำว่า แรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 วันนี้พร้อมแล้วที่จะกลับมาทำงาน เนื่องจากแรงงานกัมพูชาเหล่านั้นได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเข้มงวดระหว่างที่อยู่ในกัมพูชา

ดร.ซก ยังกล่าวอีกว่า การเข้าพบ ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของไทยในวันนี้ เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ให้กระชับมากยิ่งขึ้น ทั้งยังได้ขอให้ไทยช่วยดูแลครอบครัวแรงงานกัมพูชาให้มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนของไทย ซึ่งที่ผ่านมาไทยได้มีนโยบายดูแลเด็กกัมพูชาในไทยให้ได้เรียนหนังสืออยู่แล้ว

ในส่วนของแรงงานกัมพูชาที่กลับประเทศในช่วงโควิดระบาดนั้น วันนี้ หากไทยเปิดให้แรงงานกัมพูชากลับมาทำงานได้ตามปกติ แรงงานเหล่านั้นก็พร้อมมาทำงาน เพราะช่วงกลับไปได้มีการฉีดวัคซีน มีการกักตัว จึงถือเป็นแรงงานที่มีความปลอดภัย โดยทางรัฐบาลกัมพูชานั้นก็ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้แรงงานกัมพูชาได้กลับมาทำงานโดยเร็ว รวมถึงสนับสนุนการส่งออกแรงงานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

You may have missed