ฑูตอารยสถาปัตย์ (ชลบุรี) ขอเป็น “สะพานบุญ” มอบข้าวสารแก่ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง

ฑูตอารยสถาปัตย์ (ชลบุรี) ขอเป็น “สะพานบุญ” มอบข้าวสารแก่ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ณ ชุมชนทิวสนพัฒนา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี “นายภูชิชบ์ พิทักษ์กรณ์ “ทูตอารยสถาปัตย์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยครอบครัว เล็งเห็นถึงปัญหา ของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิช- 19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วไปรวมถึง คนพิการ / คนยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้้ในช่วงนี้ จึงได้รวบรวมเงินทุน จากเพื่อนสมาชิกนักกีฬายิงปืน “ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน 2017 ” จัดซื้อข้าวสารเหลืองอ่อน 100 % คัดพิเศษ เกรดส่งออก จำนวนหนึ่ง เพื่อมอบให้กับคนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งวันนี้ถือได้ว่าเป็นการดำเนินกิจกรรมในครั้งที่ 2

โดยได้ประสานงานกับ “นาย วรวิทย์ รังสิโย” สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพระ(สท.ฉัตร) / คุณอุไร ธรรมใจ ประธานชุมชนทิวสนพัฒนา และคณะกรรมการชุมชนทิวสนพัฒนา เพื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งจัดคนเพื่อมารับสิ่งของบริจาค ในวัน-เวลา ดังกล่าว (สำหรับคนพิการที่ไม่สามารถเดินทางมารับได้ด้วยตนเอง เรามีหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปมอบถึงที่บ้าน หรือญาติมารับแทนก็ได้)
หมายเหตุ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยึดถิอหลักความปลอดภัยในช่วงโควิดแบบ New Normal วิถีชีวิตแนวใหม่ ทั้งนี้ “คุณไว คงแก้ว” เจ้าหน้าที่ อสม.มาตรวจวัดไข้คัดกรอง ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ให้กับผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน

*** ภาพข่าว น.ท.หญิงพิมพ์ผกา พิทักษ์กรณ์
*** รับชมภาพเคลื่อนไหวทาง YouTube ช่อง เจ๋งเป้ง Amazing ได้เร็วๆนี้
*** ขอขอบคุณ เพื่อนๆ สมาชิกนักกีฬายิงปืน ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน 2017 มา ณ โอกาสนี้

You may have missed