เพาะกายมอบเงินให้ลาดกระบังผลิตเครื่องไฮโฟล์วออกซิเจน

สมาคมกีฬาเพาะกายฯ มอบเงินสนับสนุนให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลิตเครื่องไฮโฟล์วออกซิเจน High Flow Oxygen เพื่อนำไปร่วมบริจาคในโครงการ “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอEP2”
นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสิทธิชัย เอื้อเกียรติงาม ประธานบริษัทโรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ ได้เข้ามอบทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตเครื่องไฮโฟล์วออกซิเจน High Flow Oxygen ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุวัชชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีของสถาบัน เป็นผู้รับมอบ
สำหรับ การผลิตเครื่องไฮโฟล์วออกซิเจนนั่นจะอยู่ในโครงการ “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอEP2” ซึ่งกิจกรรมได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม ถึง 29 ตุลาคม 2564 รวมระยะเวลา 80 วัน เพื่อเป้าหมาย 15 ล้านแคลอรี่ เพื่อเครื่อง High Flow Oxygen ไฮโฟล์วออกซิเจน 15 เครื่องมอบแก่ 15 โรงพยาบาลต่อไป
สำหรับโครงการ “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ” ในโครงการแรก ที่เป็นโครงการ ระยะเวลา 50 วัน เพื่อเป้าหมาย 5 ล้านแคลอรี่ เพื่อเครื่อง High Flow Oxygen ไฮโฟล์วออกซิเจน 5 เครื่องมอบแก่ 5 โรงพยาบาลนั่น ได้มีการส่งเครื่อง High Flow Oxygen ไฮโฟล์วออกซิเจน ไปที่ 5 โรงพยาบาล ประกอบด้วย 1.รพ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี,2. รพ มะการักษ์ กาญจนบุรี,3. รพ สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี,4. รพ. ป่าโมก จ.อ่างทอง และ 5. รพ.นาทวี จ.สงขลา เรียบร้อยแล้ว
/////////////////////////////
ใต้ภาพ
มอบเงิน… ศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย สิทธิชัย เอื้อเกียรติงาม ประธานบริษัทโรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ ได้เข้ามอบทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตเครื่องไฮโฟล์วออกซิเจน High Flow Oxygen ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุวัชชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีของสถาบัน เป็นผู้รับมอบ

You may have missed