รมว.เฮ้ง ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ประกันตน ม.33 เข็มสอง

รมว.เฮ้ง ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ประกันตน ม.33 เข็มสอง

 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนห้างเซ็นทรัล พระราม 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน คุณรนิดา รตนชัยโชติ ผู้จัดการทั่วไป เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์พระราม 9 พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดย นายสุชาติ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

และ ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทั่วไปจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และกำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาตินั้น และกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงการคลัง โดยธนาคารกรุงไทย และสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายออกสู่วงกว้างทั้งในโรงงาน และสถานประกอบการ

“ในวันนี้ ผมและคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนห้างเซ็นทรัล พระราม 9 ซึ่งศูนย์แห่งนี้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 3 มีศักยภาพการฉีด 1,500 คนต่อวัน มีทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรจากโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4 เป็นผู้ดำเนินการฉีดในเข็มที่ 2 สำหรับการฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกรุงเทพมหานครมีจำนวน 26 จุด ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 สิงหาคม 2564 เป็นวัคซีนยี่ห้อ AstraZeneca ทั้งหมด โดยภาพรวมเข็มแรกได้ฉีดให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ไปแล้วกว่า 1.3 ล้านราย ทั้งนี้ การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19  เป็นหนึ่งในมาตรการที่กระทรวงแรงงาน ให้การป้องกันรักษาโดยเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนตามนโยบายรัฐบาล เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในกลุ่มแรงงาน เพื่อให้กิจการเดินหน้าต่อไปได้” นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด

 

You may have missed