ห้ามพลาดกับคนรักสุภาพ เจอกันงานมหกรรของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย 2-6 ส.ค. 62 ณ ลานด้านหน้า เซ็นทรัลพลาซารัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

ห้ามพลาดกับคนรักสุภาพ เจอกันงานมหกรรของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย 2-6 ส.ค. 62 ณ ลานด้านหน้า เซ็นทรัลพลาซารัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

พร้อมแล้วกับกองทัพสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มาให้ได้เลือกช้อป เลือกชิม และเลือกชมกันแบบเพลินๆ ในงาน
“มหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1”

You may have missed