“ไม่แฮปปี้ผลงานจี้ ป.ป.ช. ตรวจสอบงบประมาณ Road To Tokyo”


นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต เปิดเผยว่า “ในการเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า โอลิมปิกฤดูร้อนโตเกียวเกมส์ ซึ่งมีการใช้งบประมาณในการเตรียมนักกีฬาโดยประมาณ ๗,๐๐๐ ล้านบาท นั้น เราไม่ได้มองที่ผลงานในการแข่งขันของนักกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่ที่ประชาชนมองว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต กล่าวต่อว่า “ ในรายละเอียดของการใช้งบประมาณนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ต้องเข้าไปตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ จะนิ่งดูดายไม่ได้ ที่สำคัญที่สุด กล่าวคือ การใช้งบประมาณในการเตรียมทีมนักกีฬาซึ่งเป็นภาษีของประชาชนนั้น เป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวังหรือไม่ เหตุใดนักกีฬาบางคนถึงสำรองเงินจ่ายค่าเดินทางเพื่อไปแข่งขันแล้วจะเบิกได้หรือไม่ หรือเมื่อเบิกได้ตามระเบียบว่าอย่างไร ทั้งๆที่มีงบประมาณอยู่แล้ว ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ต้องยอมรับว่าการเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ ถือว่าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ป.ป.ช.จะนิ่งดูดายไม่ได้ ต้องเข้าไปตรวจสอบในรายละเอียดทุกๆขั้นตอน รวมถึงการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดหลักความคุ้มค่าหรือไม่
นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวอีกว่า “ ที่ผ่านมา ป.ป.ช.แม้จะมีอำนาจ หน้าที่ โดยตรง แต่ยังไม่ทำหน้าที่ในการเข้ามาตรวจสอบด้านกีฬามากเท่าที่ควร ทั้งๆที่มีการใช้งบประมาณอันเป็นภาษีของประชาชนมีเป็นจำนวนมาก ต้องดูกระทั่งว่า ที่ว่าเตรียมนักกีฬานั้น เตรียมอย่างไร ใช้งบประมาณอย่างไร ผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไร และเมื่อไม่เป็นไปตรงเป้าหมาย ใครบ้างต้องรับผิดชอบอย่างไร ต้องปรับปรุงอย่างไร กฎหมายว่าอย่างไร เพื่อให้การแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกในครั้งหน้า เราจะได้ใช้งบประมาณของแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีผลงานมากกว่านี้ เพื่อให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจและมีความสุขกับความสำเร็จมากกว่าครั้งนี้
*****

You may have missed