วัดลาดปลาเค้า ประสานมือ กลุ่มเส้นด้าย มูลนิธิแพทย์ชนบท ตรวจหา covid เชิงรุกฟรี ณ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล ป.ธ.9 เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้าและเจ้าคณะเขตลาดพร้าวร่วมกับเรืออากาศโท ธนาเดช เพ็งสุข(คุณภูมิ)ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเส้นด้ายและคุณอาภาภรณ์ วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมและสำนักงานเขตลาดพร้าว วันพรุ่งนี้ (4 สิงหาคม 2564) กลุ่มเส้นด้าย มูลนิธิแพทย์ชนบท สำนักงานเขตลาดพร้าวให้บริการตรวจหา โควิด-19 เชิงรุกฟรี ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 17.00 น. ณ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จำนวน 1,000 คน


หากท่านใดสนใจ สามารถเข้ารับตรวจได้ ตามรายละเอียดดังนี้
1.รับบัตรคิวหน้าโรงเรียน 8.00 น.เป็นต้นไป
2.เตรียมเอกสารที่จำเป็นคือ
📍สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
📍ปากกา (ต้องนำมาเอง)
3.ทราบผลทันที
4.กรณีทราบผลว่าติด จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ พร้อมทั้งนำเข้าสู่ระบบ telemedic สื่อสารกับแพทย์ทันที
ทั้งนี้ทางวัดและโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือเพื่อช่วยชุมชนตามนโยบาย สพฐ. และดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน covid 19 อย่างเคร่งครัด

You may have missed