บ.เทิดไทฯเซ็นสัญญากรมชลฯกว่าพันล้าน ปรับปรุงคลองยม-น่านระยะเวลาเกือบ3ปี

นางสาวณัฐธิดา เทพสุทิน กรรมการผู้จัดการบริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด และ นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยกองพัสดุ กรมชลประทาน ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างปรับปรุงคลองยม-น่านและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด กับ กรมชลประทาน มูลค่างานทั้งสิ้น1,782 ล้านบาท ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมด 1,080 วัน

สำหรับโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างปรับปรุงคลองยม-น่าน และอาคารประกอบ จุดเริ่มต้นแนว คลองระบายน้ำอยู่ด้านฝั่งซ้ายของแม่น้ำยม พิกัด E 585970, N 1921185 ที่ กม.0+540.680 ในเขตตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย จนไปถึงจุดสิ้นสุดที่จะดำเนินการตามสัญญาที่ กม.0+453.030 ของคลอง1 ซ้าย และงานป้องกันตลิ่งไม่ให้พังลงมา ในเขตตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ นางสาวณัฐธิดา เทพสุทิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิดไท แอนด์ โคจำกัด เปิดว่า ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความไว้วางใจบริษัทเทิดไทฯ โครงการทั้งหมดนี้จะแล้วเสร็จตามระยะเวลาของสัญญาที่ได้ทำกันไว้เกือบ 3 ปี ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนงานที่ดีของทีมงานที่เรามีอยู่ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องจักร และทีมงานที่มีศักยภาพความพร้อมเอาไว้อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของประชาชนเกี่ยวระบบน้ำโดยเฉพาะคลองยม-น่าน ที่เป็นหัวใจหลักสำคัญของคนภาคเหนือตอนล่างคาดว่า จะสามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายระยะเวลาอย่างแน่นอน เนื่องจากเรามีประสบการณ์ในเรื่องนี้และมีความเป็นมืออาชีพขอให้ทุกคนวางใจได้

……………………….………

You may have missed