สภาสันติภาพสหประชาชาติหรือ(UNPKFC)ได้จัดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและอาหารแก่ผู้ประสบภัยและผู้อพยพจากเหตุไฟไหม้และการระเบิดครั้งใหญ่ที่ทำลายโรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด

สภาสันติภาพสหประชาชาติหรือ(UNPKFC) ได้จัดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและอาหารแก่ผู้ประสบภัยและผู้อพยพจากเหตุไฟไหม้และการระเบิดครั้งใหญ่ที่ทำลายโรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
UNPKFC และทีมงานนำโดย ดาตุ๊ก ดร. อภินิตา ไชยชนะ ประธานUNPKFC โดยได้รับความร่วมมือจาก นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ. วิโรจน์ ตัดโส ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ แจกจ่ายอาหาร จำนวน 300 ชุด น้ำดื่ม 600 แพ็ค นมคละกล่อง และหน้ากากอนามัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและผู้อพยพจากเหตุการณ์ไหม้และการระเบิดในครั้งนี้
ในระหว่างการแถลงข่าวที่กรมตำรวจบางพลี ดาตุ๊ก ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประกาศว่าความคิดริเริ่มในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของเราในฐานะมนุษยชาติและตามวัตถุประสงค์ของ UNPKFC ในฐานะองค์กรเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และเหยื่อของภัยพิบัติ ดังนั้น เงินบริจาคในวันนี้เป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งความตั้งใจของเราที่จะให้ความช่วยเหลือและเราพร้อมที่จะประเมินสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนของผู้ประสบภัย
ดร. ไล้ เก็ท ย้ง รองประธาน UNPKFC มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.วิโรจน์ ตัดโส ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยได้ชื่นชมการทำงานหนักและความคิดริเริ่มที่ทำเพื่อชุมชนสมุทรปราการ UNPKFC ในฐานะองค์กรเอกชนมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยและเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้
จากนั้น ทีมงาน UNPKFC ได้ไปเยี่ยมเยียนและแจกจ่ายอาหาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่พำนักอยู่ในศูนย์อพยพชั่วคราว ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางและหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ วัดบางพลีใหญ่ใน และโรงพยาบาลบางพลี เมื่อมาถึงโรงพยาบาลบางพลี นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่ทีมงานทุกคนอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ทีมงาน UNPKFC ยังได้เยี่ยมชมศูนย์ OTOP บางพลี ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อปรับให้เป็นโรงพยาบาลสนามโควิด และได้รับทราบเกี่ยวกับสถานที่สาธารณกุศลแห่งนี้ และสังเกตว่าอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลทั้งหมดได้รับการบริจาคโดยผู้ใจบุญที่อาสาสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมากและช่วยเหลือในการปรับปรุงภายในแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสที่บานปลาย ท้ายที่สุดทีมงานยังได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะทำงานร่วมกันในอนาคต

Wed. 7 July 2021, Samut Prakan, Thailand.
United Nations Peace-Keepers Federal Council (UNPKFC) organized a Humanitarian and Food relief aid for the victims and evacuees of the recent massive fire and explosions that destroyed the Mingdi Chemical Factory in Bang Phli district of Samut Prakan province on 5 July 2021.

UNPKFC and Team lead by Datuk. Dr. Aphinita​ Chaichana​, the president of UNPKFC with the collaboration from Mr. Sornpongsak Suwanaprung, the Consultant Inspector Office of the permanent secretary prime minister office and Pol. Col. Wirot Tadso, the Superintendent of Police for Bang Phli District, Samut Prakan distributed a total of 300 sets of foods, 600 packs of drinking water, cartons of assorted milk, and facial masks to ease the sufferings faced by these victims and evacuees.
During the Press Briefing held at the Bang Phli Police Department, Datuk Dr. Aphinita Chaichana announced that today’s initiative is part of our responsibilities as humanity and according to the objectives of UNPKFC as a Peace and Humanitarian Organization, to help the vulnerable, poor and victims of calamities. Therefore, today’s contribution is just a token of our intention to render help and we are here to assess the situation and immediate needs of these victims.
Dr. Lye Ket Yong, Deputy President of UNPKFC welcome the collaboration with Mr. Sornpongsak Suwanaprung, the Consultant Inspector Office of the permanent secretary prime minister office and Pol. Col. Wirot Tadso, the Superintendent of Police for Bang Phli District, Samut Prakan and appreciate the hard works and initiatives done for the Samut Prakan community. As a responsible Non-Governmental Organization, UNPKFC has the responsibilities to render all the help we can to alleviate the sufferings to the impacted victims and to raise their morale and provide encouragement to those affected.
UNPKFC and team was then escorted to visits and to distribute food and relief aid to the victims residing in temporary evacuation centers at Wat Bang Phli Yai Klang School and Auditorium, Bang Phli Yai sub-district Administrative Organization, Wat Bang Phli Yai Nai, and Bang Phli Hospital. On arrival at the Bang Phli Hospital, the team was greeted by Dr. Pichet Puapankitcharoen, the Director of Bang Phli Hospital who gave a warm welcome and briefing to the entire team. UNPKFC also visited the OTOP Bang Phli Center, which were under renovation for conversion into a Covid Field Hospital. We were told about this charitable public facility and noted that all the Hospital equipment and facilities are donated by a Philanthropist with many volunteers assembling and helping with the internal renovation, but it still not enough for the pandemic situation of the coronavirus that escalates further. Finally, the team also discussed possible future collaboration.

You may have missed