วัชระร้องปปง.สอบเส้นทางการเงินโตโยต้า หลังมีข่าวจ่ายใต้โต๊ะจนท.รัฐ คดีภาษีนำเข้าพรีอุส


(18 มิ.ย.64)เมื่อเวลา 13.30น.ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านนายวิทยา นิติธรรม ผอ.กองนโยบายและยุทธศาสตร์และรองโฆษกสำนักงานปปง.ถึงพล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รักษาการเลขาธิการ ปปง.ให้ตรวจสอบเส้นทางเงินกรณีข่าวบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กับพวก เรื่องการเสียภาษีของบริษัทโตโยต้า มีความเกี่ยวพันกับตุลาการผู้พิพากษาอาวุโส 3 ท่าน ในศาลยุติธรรมที่เป็นข่าวเกรียวกราว ได้สร้างความเสื่อมเสียให้กับกระบวนการยุติธรรมไทยเป็นอย่างมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

นายวัชระ กล่าวว่า ตนในฐานะประชาชนผู้เสียภาษี และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่เชื่อว่าเป็นความจริง อาจเป็นการแอบอ้างหรือเป็นการดิสเครดิตศาลยุติธรรม จึงไม่อาจนิ่งเฉยอยู่ได้ เพราะกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยได้รับผลกระทบไปทั่วโลก รู้สึกเสียใจที่ปรากฏเรื่องในทางลบเป็นอย่างยิ่งกับศาลยุติธรรม โดยมีมูลเหตุมาจากการเสียภาษีชิ้นส่วนรถยนต์โตโยต้าพริอุสของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่จะมาลงทุนในประเทศไทยในอนาคต และมีผลกระทบต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในทางลบยิ่งเป็นการกระหน่ำซ้ำเติมเศรษฐกิจในภาวะโรคโควิด-19 ระบาดอย่างหนัก ดังนั้น เพื่อให้ความจริงปรากฏ และเป็นไปตามกฎหมาย  จึงขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัทในเครือ(ถ้ามี) และบริษัท โตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น รวมการโอนเงินเข้าออกระหว่างประเทศในบัญชีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมด ตามความผิดมูลฐานของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3 (5) ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น  ซึ่งบริษัทเอกชน หรือบุคคลจะเป็นผู้ร่วมสนับสนุนในการกระทำต่อความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าวด้วย

You may have missed