รองผู้ว่ากรุงเทพฯ เยี่ยม ร.ร.เปิดเรียน


รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนและมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยด้วย นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และนางดาหวัน จันบำรุง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกิ่งเพชรเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2564 ณโรงเรียนกิ่งเพชรสำนักงานเขตราชเทวี มอบนโยบายและให้คำชี้แจงแก่บุคลากรของโรงเรียน โดยให้มีมาตรการเรื่องความปลอดภัยกับบุคลากรและนักเรียนยังคงต้องให้มีการเรียนการสอนผ่านทางออไลน์และตรวจเยี่ยมชุมชนใกล้เคียงยังได้เดินทางตรวจเยี่ยม โรงเรียนสวนลุมพินีสำนักงานเขตปทุมวัน เข้าดูสถานศึกษาการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 สถานการศึกษา และมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังระบาดอ

ยู่ในขณะนี้ โดยมาตรการดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ และกรมอนามัย ได้จับมือ เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยการ ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกันมุ่งมั่นป้องกันโควิด 19

You may have missed