สู้โควิด วัชระ แป่งปันน้ำใจ

นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.ปชป.นำข้าวกล่องพระราชทานจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จากพระพันปีหลวง โดยความร่วมมือจากกระทรวงพัฒนาการและความมั่นคงของมนุษย์ แจกแก่พี่น้องประชาชนและเด็กเยาวชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 ระบาด ที่วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ.

You may have missed