รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,817 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 174,796 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,295 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 315 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 56 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,151 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 48,013 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,213 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 36 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 124,093 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,396 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 49,490 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
2,446 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(925) ปริมณฑล (955) จังหวัดอื่น ๆ (566)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 56 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(2) สระแก้ว(29) จันทบุรี(17) นนทบุรี(2) ชลบุรี(2) ฉะเชิงเทรา(1) และอยู่ระหว่างประสาน รพ.(3)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศอินเดีย 1 ราย
– จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
– จากประเทศแอฟริกาใต้ 2 ราย
– จากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
– จากประเทศบราซิล 1 ราย
– จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
– จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 2 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 46 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 173 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 156 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.1)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,925 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 612,240 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 28.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 121,476 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 26.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 93.3
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 80 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 98 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 144,157 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 96 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,221 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 603,122 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 7,748 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 33,075 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 242 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,952 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 269 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 224 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 51 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

You may have missed