สมาคมฯ แจ้งกำหนดการมอบเงินสนับสนุนส่วนที่เหลือ สโมสรไทยลีก 1 และ ไทยลีก 2 ฤดูกาล 2020

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอแจ้งกำหนดการรับมอบเงินสนับสนุนส่วนที่เหลือ แบบให้เปล่า ประจำฤดูกาล 2020 แก่สโมสรสมาชิกในระดับไทยลีก 1 และไทยลีก 2  โดยให้ติดต่อขอรับที่ฝ่ายการเงินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับ สโมสรฟุตบอล โตโยต้าไทยลีก (ไทยลีก 1) จำนวน 16 ทีม จะได้รับเงินส่วนที่เหลือ ทีมละ 5,000,000 บาท รวมฤดูกาล 2020 ได้รับเงิน 10,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000,000 บาท

สโมสรฟุตบอล เอ็ม-150 แชมเปี้ยนชิพ (ไทยลีก 2) จำนวน 18 ทีม จะได้รับเงินส่วนที่เหลือ ทีมละ 1,000,000 บาท  รวมฤดูกาล 2020 ได้รับเงิน 1,750,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,500,000 บาท

ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเดินทาง ท่านสามารถติดต่อและส่งเอกสารมายังที่ทำการสมาคมฯ ซึ่งหากหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ทางสมาคมฯ จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีนิติบุคคลของสโมสรต่อไป

โดย ผู้ที่จะรับเงินสนับสนุนดังกล่าว  ขอให้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ ใบเสร็จหัวกระดาษบริษัท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)
อาคาร 40 ปี (อาคาร 2) การกีฬาแห่งประเทศไทย
เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เลขที่ผู้เสียภาษีอากร 0993000065069
ระบุรายละเอียดในใบเสร็จรับเงิน “เงินสนับสนุนแบบให้เปล่างวดที่ 2 / 2563  ” (ไม่มี VAT)

ใบเสร็จรับเงินต้องมีช่องผู้รับเงิน และหรือ ผู้มีอำนาจลงนาม และเซ็นกำกับ

2. วันที่ในใบเสร็จรับเงิน วันที่ ……… มิถุนายน 2564 ลงวันที่ตามวันที่ส่งเอกสาร

3. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณวีณา (กะตั้ว) หรือ คุณศุภธิดา (เพชร) ฝ่ายการเงินสมาคมฯ ที่เบอร์ 02-011-7179 ต่อ 129-130

4. ขอความกรุณาส่งเอกสาร ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้รับ : คุณวีณา (กะตั้ว) ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ที่อยู่ : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 40 ปี (อาคาร 2) การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เบอร์ติดต่อ : 02-011-7177-80 ต่อ 129 คุณกะตั้ว – 130 คุณเพชร

หมายเหตุ*

หมายเหตุ 1. สโมสรจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่สมาคมฯ เป็นจำนวนเต็ม เนื่องจากบางสโมสรจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนเต็มจำนวน เพราะมีค่าปรับแมตซ์อุ่นเครื่อง AFC และ หรือ เงินกู้ยืม PRESIDENT FUND 2 โดยจะแจ้งรายละเอียดยอดเงินที่หักแนบท้ายอีเมล์

หมายเหตุ 2. สโมสรจะต้องชำระเงินค่าปรับทุกรายการการแข่งขัน ตามเอกสารหนังสือ แจ้งโทษในปี 2563 และ 2564 ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนยื่นเอกสารรับเงินสนับสนุน

หมายเหตุ 3. สโมสรจะต้องชำระเงินค่าบำรุงสมาชิก ประจาปี 2563 และ 2564 ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย ก่อนยื่นเอกสารรับเงินสนับสนุน

You may have missed