รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,473 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 113,555 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,423 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 680 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 23 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 347 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 29,470 ราย)
เสียชีวิตรวม 649 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 35 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 69,918 ราย(61.57%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,718 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 42,988 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
2,450 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,317) ปริมณฑล (710) จังหวัดอื่น ๆ (423)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 23 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(10) ชลบุรี(3) สระแก้ว(5) บนเรือ(1) และนราธิวาส(4)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
– จากประเทศอินเดีย 13 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 5 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 164 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 142.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 87.0)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,030 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 600,533 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 25.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 263,045 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 21.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 85.5
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 92 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 117 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,097 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 21 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,213 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 474,556 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 4,446 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 22,544 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 154 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,638 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 1,054 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 184 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 37 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

You may have missed