รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 29,571 ราย
(เพิ่มขึ้น 250 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 90 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 155 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 16,343 ราย)

เสียชีวิตรวม 95 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 27,948 ราย(94.51%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 108 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,528 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
90 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(37) เชียงใหม่(2) ตาก(1) พระนครศรีอยุธยา(1) นนทบุรี(1) ปทุมธานี(2) ลพบุรี(1) สมุทรสาคร(7) กาญจนบุรี(1) นครปฐม(1) ชลบุรี(15) สมุทรปราการ(19) ชัยภูมิ(1) ปราจีนบุรี(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่ ชลบุรี(5) มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศมาดากัสการ์ 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
– จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
– จากประเทศสาธารณรัฐเช็ก 1 ราย
– จากประเทศตุรกี 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 132 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 106 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.6)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 50,329 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 569,197 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 12.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 96,557 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,511 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 17 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 352,029 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 1,070 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,752 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 21 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

You may have missed