รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 29,127 ราย
(เพิ่มขึ้น 96 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 78 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 9 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 9 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 16,093 ราย)

เสียชีวิตรวม 95 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 27,774 ราย(95.35%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 106 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,258 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
78 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(34) สมุทรสาคร(9) ชลบุรี(7) สุราษฎร์ธานี(6) สมุทรปราการ(5) สุพรรณบุรี(5) นครปฐม(3) ขอนแก่น(2) นนทบุรี(2) ปทุมธานี(2) นราธิวาส(1) พระนครศรีอยุธยา(1) อุดรธานี(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(6) ชลบุรี(1) และ ยะลา(2) มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศยูเครน 1 ราย
– จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
– จากประเทศอินเดีย 1 ราย
– จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
– จากประเทศสวีเดน 1 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
– จากประเทศกาตาร์ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 131 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 105 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.5)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 66,092 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 568,513 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 12 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 92,998 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,479 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 14 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 349,610 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 1,638 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,645 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 19 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

You may have missed