ซัมซุงพัฒนาๅฝีมือแรงงาน จัดอบรมเยาวชนร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมมือกับ สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมวงจรเครื่องทำความเย็น พร้อมฝึกซ้อมพัฒนาทักษะฝีมือให้กับตัวแทนเยาวชนไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 ในสาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็นซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2562 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของเยาวชนให้เป็นฝีมือชนที่มีคุณภาพ และเพื่อยกระดับช่างฝีมือในประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานนานาชาติ นอกจากนี้ซัมซุงยังได้สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้เยาวชนใช้ฝึกซ้อมพัฒนาทักษะฝีมือก่อนเดินทางไปแข่งขันอีกด้วย

# # # # #

You may have missed