รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดี 18 มีนาคม 2564

 

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 27,494 ราย
(เพิ่มขึ้น 92 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 64 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 14 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 14 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 15,324 ราย)

เสียชีวิตรวม 89 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 26,377 ราย(95.94%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 38 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,028 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
64 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(32) พระนครศรีอยุธยา(1) ปทุมธานี (1) นนทบุรี(1) นครปฐม(4) ราชบุรี(1) สมุทรปราการ(1) มุกดาหาร(1) สุพรรณบุรี(2) กรุงเทพฯ(20)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 14 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(10) สมุทรปราการ(3) และนนทบุรี(1) มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
– จากประเทศฟิลิปปินส์ 3 ราย
– จากประเทศสวีเดน 1 ราย
– จากประเทศฟินแลนด์ 3 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
– จากประเทศตุรกี 1 ราย
– จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
– จากประเทศเยเมน 1 ราย
– จากประเทศเบลเยียม 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 121.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.69 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 98.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.6)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62,794 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 550,649 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,838 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 115 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,190 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 17 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,203 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 327,253 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 1,219 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,505 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม