ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อ โควิด สะสม 26,598 ราย (เพิ่มขึ้น 58 ราย)

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันพฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 26,598 ราย
(เพิ่มขึ้น 58 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 17 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 4 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศ (ช่องเส้นทางธรรมชาติ) 1 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 36 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,758 ราย)

เสียชีวิตรวม 85 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 26,000 ราย(97.75%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 54 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 513 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
17 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก ประจวบคีรีขันธ์(1) นนทบุรี(1) สมุทรสาคร(12) กรุงเทพฯ (2) ราชบุรี(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(2) และ อยู่ระหว่างประสาน(2) มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
– จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 118 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.6 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 94 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ79.4)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 60,355 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 542,191 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,841 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 154 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,073 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 13 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,200 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 317,717 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 1,448 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,163 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 47 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 5 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม