Airbnb แต่งตั้ง ‘เบรนท์ โธมัส’ นั่งแท่นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

Airbnb แพลตเฟอร์มท่องเที่ยวระดับโลก ประกาศแต่งตั้ง มิสเตอร์เบรนท์ โธมัส (Brent Thomas) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Airbnb

มิสเตอร์เซียว คัม ฮอง ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Airbnb เปิดเผยว่า “เราทราบกันดีว่า รูปแบบพื้นฐานชุมชนของ Airbnb ซึ่งเป็นการเดินทางที่แท้จริงและยั่งยืน ส่งผลประโยชน์อันมหาศาลต่อครอบครัว ธุรกิจและชุมชนต่างๆ ในท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมาผลงานของเบรนท์ โธมัส เป็นบทพิสูจน์ว่าเขาจะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการทำงานร่วมกับรัฐบาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสต่างๆ ที่ชุมชน Airbnb ได้สร้างขึ้นมา”

Airbnb ได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อช่วยกระจายผลประโยชน์และการท่องเที่ยวให้มีการเติบโตยิ่งขึ้น รวมไปถึงการช่วยสร้างความสำคัญให้กับท้องถิ่น เช่น การฟื้นฟูชุมชนในชนบทการนำบ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น

มิสเตอร์โธมัสร่วมงานกับ Airbnb มาตั้งแต่ปี 2559 ล่าสุดได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้ทำงานกับผู้กำหนดนโยบายฝ่ายต่างๆ เพื่อพัฒนากฎระเบียบที่เป็นธรรมในศตวรรษที่ 21 ขณะนี้ชุมชนในออสเตรเลียมีกฎเหล่านี้ใช้ครอบคลุมแล้วกว่า 70% นอกจากนี้ยังเคยทำหน้าที่ในการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรของภาครัฐและเอกชน อาทิ การจัดการเหตุฉุกเฉินของรัฐวิกตอเรีย, การท่องเที่ยวรัฐมหาราษฏระ อินเดีย, กระทรวงการป้องกันภัยและการจัดการเหตุฉุกเฉินประเทศนิวซีแลนด์ และ United Voice ซึ่งเป็นสหภาพที่ให้ความช่วยเหลือพนักงานทำความสะอาดในประเทศออสเตรเลีย

อย่างไรก็ดีก่อนที่จะมาร่วมงานกับ Airbnb มิสเตอร์โธมัสเคยปฏิบัติหน้าที่ด้านสื่อสารองค์กรและเป็นผู้อาวุโสด้านนโยบายภาคการธนาคารและเทคโนโลยี รวมถึงเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กรที่มาสเตอร์การ์ด (Mastercard), หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรที่อีเบย์ (eBay) และเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพนักงานและกรรมการผู้จัดการของเพย์แพล (PayPal) ออสเตรเลีย มิสเตอร์โธมัสจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก Australian Graduate School of Management และปริญญาตรีสาขากฎหมายจาก University of Technology Sydney

You may have missed