สถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 เพิ่ม 65

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 26,370 ราย
(เพิ่มขึ้น 65 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 20 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 3 ราย
– ผู้เดินทางจากต่างประเทศและไม่เข้า Quarantine 2 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 40 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,681 ราย)

เสียชีวิตรวม 85 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 25,744 ราย(97.63%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 58 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 541 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
20 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ (2) ปทุมธานี(1) พระนครศรีอยุธยา(1) นครนายก(2) ตาก(5) สมุทรสาคร(9)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(1) ชลบุรี(1) และ อยู่ระหว่างประสานรพ.(1) มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
– จากประเทศสวีเดน 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 117 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.59 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 92 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ79.1)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 58,228 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 537,119 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,716 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 115 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 154 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,023 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 19 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,200 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 311,777 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 1,680 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 987 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 47 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 5 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

You may have missed