กองทัพบก แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการโซล่าร์ฟาร์ม

กองทัพบก แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการโซล่าร์ฟาร์ม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จากกรณีที่มีข่าวว่ากองทัพบกได้รับมอบรายชื่อผู้ประกอบการที่จะร่วมทำโครงการโซลาร์ฟาร์ม30000 เมกะวัตนั้น กองทัพบกขอชี้แจงว่าโครงการนี้ยังเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และยังอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ โดยยังต้องผ่านการตรวจสอบและคัดกรองอีกหลายขั้นตอน ส่วนกรณีที่มีข่าวเมื่อวันที่ 8 กพ.ที่ผ่านมาอาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้าง ส่วนถ้ามีความคืบหน้าของโครงการฯอย่างไร กองทัพบกจะแจ้งให้ประชาชนทราบเป็นระยะในคราวต่อไป

You may have missed