สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯยืนยัน มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา25ก.พ.

“ไพฑูร ชุติมากรกุล” นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ยืนยันยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ของสมาชิกตามเดิมหลังจากเลื่อนหนีโควิด-19มา โดยตกลงวันมอบใหม่เป็น 25 ก.พ. นี้ โดยขอให้สมาชิกที่มีสิทธิขอทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา รีบส่งหลักฐาน ที่เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 ก.พ.

นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ ได้ประกาศเลื่อนการจัดงาน “รวมพลคนกีฬา 2564” ซึ่งเป็นการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของสมาชิก จากเดิมกำหนดไว้ว่าจะจัดงานในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา ที่โรงแรมเอสซี ปาร์ค ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ ยังยืนยันว่าจะมีการจัดงาน “รวมพลคนกีฬา 2564” อย่างแน่นอน แต่จะเลื่อนไปจัดในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยจะจัดร่วมกับงานประกาศรางวัล “บุคคลทรงคุณค่าสื่อมวลชนกีฬา” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

นายไพฑูร กล่าวว่า นอกจากนี้สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ ยังมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือ และมอบสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องเช่นเดิม หลังจากเลื่อนมาจากวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 แต่สมาคมฯได้กำหนดจัดงานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของสมาชิกใหม่แล้ว เป็นวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 14.30 น.  ณ ห้อง 127 สนามราชมังกีฬาสถาน จึงขอให้สมาชิกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มีสิทธิเบิกทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา กรุณาส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ในการขอทุน ประกอบด้วย 1.สำเนาบัตรสมาชิกสามัญของสมาคม, 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และบุตร-ธิดา ที่จะรับทุน (กรณีแยกบ้านเลขที่กันต้องแนบมาทั้ง 2 คน), 3.สำเนาสมุดพก หรือใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงการศึกษา หรือใบรับรองของสถานศึกษาที่บุตร-ธิดาของสมาชิกศึกษาอยู่, 4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ของสมาชิก 1 รูป และของบุตร-ธิดาที่จะรับทุน 1 รูป

“สำหรับเอกสารในการขอทุนการศึกษาสามารถส่งได้ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับสมาชิก หรือไปเอกสารไปส่งได้ ณ ที่ทำการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน (ประตู W8) การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ภายในเวลา 17.00 น. ของวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณกานต์พิชญา ศรีเจริญมงคล โทร.0-2300-6089, 086-7082046 ในวันและเวลาราชการ.

You may have missed