ฉะเชิงเทรา-บลูเทค ซิตี้ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมแนะนำแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”วิธีการดาวน์โหลดให้แก่ อสม. และเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจ

ฉะเชิงเทรา-บลูเทค ซิตี้ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมแนะนำแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”วิธีการดาวน์โหลดให้แก่ อสม. และเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจ

 


(วันที่ 14 ม.ค.2564) ที่ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี โดย ทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ มอบน้ำดื้มจำนวน 50 แพ๊ค ให้แก่จุดตรวจควบคุมกาแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี พ.ต.ท วัชระ เจนสวัสดิ์ , ร.ต.อ.มาโนช พิทักษ์จินดา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พานทอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

พร้อมแนะนำแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”วิธีการดาวน์โหลดให้แก่ อสม. และเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจ ซึ่งแอป “หมอชนะ” จะเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อประเมินความเสี่ยงได้ว่า ในบริเวณนั้นมีผู้ป่วย COVID-19 หรือไม่ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้พร้อมกับการรักษามาตรการ social distancing และการรักษาสุขอนามัย เช่น การล้างมือให้สะอาด การสวมหน้ากาก หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ย


ทั้งนี้ ว่าที่ รต.ไพโรจน์ เลิศกิจเจริญผล รอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ให้ความร่วมมือที่จะนำแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” “มาใช้กับ อี เทค. เพื่อความสดวก รวดเร็ว เหมาะกับวิทยาลัย เพราะ บุคลากร และ นักศึกษา กว่า 15,000 คน “หมอชนะ” สามารถช่วยสร้างความมั่นใจ สะดวก ควบคลุม ช่วยคัดกรอง และ เก็บข้อมูลย้อนหลังโดย แอปฯ “หมอชนะ” และทาง อี เทค จะแนะนำให้ ภาคีเครือข่ายวิทยาลัย อาชีวะ ทั่วประเทศ อีกกว่า400 แห่ง ซึ่งมีบุคลากร และนักศึกษา ได้ใช้ แอปฯ ” หมอชนะ” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และ นักศึกษา

 

You may have missed