“กวาง-แนน” กวาดแชมป์โมเดล “ไทยแลนด์พายัพคลาสสิค 2020”

การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ “ไทยแลนด์พายัพคลาสสิค 2020” (หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ซึ่งมี นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ร่วมด้วย นายภูมิวรินทร์ ชุณหะวงศ์วะริศ รองประธานฝ่ายบริหารสหพันธ์กีฬาเพาะกายแห่งเอเชีย, ประธานสหพันธ์กีฬาเพาะกายแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ที่ปรึกษา สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, ดร.อาณัติ วัชรางกูร ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษา สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, นายสุรพงษ์ พงษ์เดชขจร อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
สำหรับรายการนี้เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย มีการชิงชัย ทั้งหมด 9 รุ่น
โมเดลฟิสิคหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ที่ 1 “เนม” ตรีรักษ์ สระป้อมแก้ว รองแชมป์เอเชีย 2019 ที่ 2 “น้องจิล” จิลล์เมเร่ ชมิซ์ ที่ 3 ชนิภรณ์ แก้วโชติ ที่ 4 กนกพร ดวงจันทร์ ที่ 5 จิราภรณ์ มุนนี
โมเดลฟิสิคหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ที่ 1 “กวาง”ชัญญาภัสร์ ก่อพาราภิรมย์ แชมป์โลก 2018 ที่ 2 กนกลักษณ์ ชัยสุริยะเดชา ที่ 3 ณกรณ์ จันทร์เกษร ที่ 4 ยุพาพร สืบสวน ที่ 5 เบอร์ไนซ์ รุยมิม ตัน (สิงคโปร์)
เพาะกายชาย อายุไม่เกิน 40 ปี น้ำหนักเกิน 75 กก.ที่ 1 “เดย์” กิตติศักดิ์ วุฒิการณ์ แชมป์โลก ปี 2019 ที่ 2 “อาร์ม” อภิชัย วันดี แชมป์โลก 3 สมัย ที่ 3 ผไทวัฒน์ เอลกวัฒน์ ที่ 4 วลาดิสลาฟ ซายคอฟสกี้ ที่ 5 วีรพงษ์ สมุทรพิพัฒน์
เพาะกายชาย อายุไม่เกิน 40 ปี น้ำหนักไม่เกิน 75 กก.เดชณรงค์ ประเทศ แชมป์โลกเยาวชน ที่ 2 ณัฐพงศ์ ใบงูเหลือม ที่ 3 เก่งนิรันดร์ ธรรมปัญญา ที่ 4 หาญณรงค์เดช บุญปลูก ที่ 5 บุรัสกร จินะเขียว
เพาะกายชาย อายุไม่เกิน 20 ปี รุ่นทั่วไป ที่ 1 นันทพงศ์ เชื้อโต่ง ที่ 2 เอกรัตน์ ศรีโสภา ที่ 3 อุษมาร์ ลอตันหยง ที่ 4 สุนทร สีมารัตน์ ที่ 5 สุนทร สีมารัตน์
เพาะกายชาย อายุไม่เกิน 40 ปี น้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ที่ 1 อรรคเดช ปรีนารัมย์ ที่ 2 พงษ์ศิริ พรหมจรรย์ ที่ 3 เดชชนะ ดับทุกข์ ที่ 4 ชวินโรจน์ คชชารุ่งโรจน์ ที่ 5 ชัชชัย อัศวภูมิ
เพาะกายชาย ประเภทมาสเตอร์ อายุเกิน 40 ปี รุ่นทั่วไป ที่ 1 จักรวัฒน์ อินทะรังษี ที่ 2 ก่องทิตย์ วรเจริญธนกุล ที่ 3 ยอดชาย นอกุล ที่ 4 ณรงค์ศักดิ์ พันธุศักดิ์ ทีมชาติ ที่ 5 มงคล ดำขำ
โมเดลฟิสิคหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี ที่ 1 จีนา ฤกษ์เมือง ที่ 2 ชิดชนก อภิชาติบวรวงศ์ ที่ 3 สิรินดา พันสถา ที่ 4 ยลดา ทวีฤทธิ์ ที่ 5 ธีรนุช ประเสริฐอวยชัย
แอธเลติกฟิสิคหญิง รุ่นทั่วไป ที่ 1 มานิดา จันทร์ลักษณ์ ที่ 2 สิมรา ชุ่มชื่น ที่ 3 ยูโกะ อิชิมารุ ที่ 4 สาวิตรี อารีมิตร ที่ 5 ชโลธร คำวิเชียร

You may have missed