กรมการพัฒนาชุมชน ดัน OTOP พรีเมียม 135 ผลิตภัณฑ์ พร้อมเปิดตลาดสุขภาพ ความงาม และของที่ระลึก สู่สากล

กรุงเทพพฯ 16 ธันวาคม 2563 – กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โอทอป พรีเมียม ประเภทสุขภาพและความงาม และประเภทของที่ระลึก 135 ผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศ ระหว่างวันพุธที่ 16 ธันวาคม ถึง วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ที่เป็นการคัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอประดับ 4 ถึง 5 ดาวที่มีความพร้อม มาเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 4 เดือน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และด้านการตลาด เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เช่นเดียวกับสามารถจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และระบบขนส่งในปัจจุบัน


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium เป็นโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์โอทอป ระดับ 4 – 5 ดาว จำนวน 135 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นประเภทสุขภาพและความงาม 85 ผลิตภัณฑ์ และประเภทของที่ระลึก 50 ผลิตภัณฑ์ โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศ มาเข้าร่วมโครงการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด โดยตั้งโจทย์จากกลุ่มลูกค้าในแต่ละประเภท และบริบทการแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบัน โดยเฉพาะการจำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ และระบบการขนส่งที่รวดเร็วในปัจจุบัน โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาทั่วโลกพบกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ยิ่งส่งผลให้ธุรกิจทุกระดับต้องปรับตัว เช่นเดียวกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โอทอป ที่ก็ต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันในโลกเปลี่ยนไปได้ โครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะผลักดันผู้ประกอบการโอทอป ที่มีความพร้อมมาพัฒนา ส่งเสริม เพื่อสามารถนำผลิตภัณฑ์ไทยที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดสากลได้มากยิ่งขึ้น


โดยโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium มีการพัฒนาหลายประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากผู้ประกอบการโอทอป ระดับ 4 – 5 ดาว ที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ มาเข้าร่วมโครงการ ทั้งการเข้าคลาสออนไลน์อบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยลงรายละเอียดจำแนกแต่ละประเภท การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เน้นให้ตอบโจทย์การขนส่งในปัจจุบัน รวมไปถึงการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการจัด Focus Group ร่วมกับภาคเอกชนระดับประเทศ ที่เป็นช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป พรีเมียม ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ก่อนจะนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โอทอป พรีเมียม ประเภทสุขภาพและความงาม และประเภทของที่ระลึกในวันนี้ นอกจากเป็นการเปิดตัวเพื่อทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์โอทอป พรีเมียม ที่พัฒนาใหม่แล้ว ยังเป็นการเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการโอทอป โดยการสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชนด้วยอีกทางหนึ่ง

โดยงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โอทอป พรีเมียม ประเภทสุขภาพและความงาม และประเภทของที่ระลึก กำหนดจัดต่อเนื่องระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันพุธที่ 16 ธันวาคม ถึง วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งแต่เวลา 8:00 – 17:00 น. โดยมีกิจกรรมต่างๆ พร้อมลุ้นรางวัลพิเศษในแต่ละวันเพียงซื้อสินค้าภายในงาน สำหรับที่ผู้สนใจสามารถเลือกชมสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.facebook.com/otoppremiumthai .

You may have missed