นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เปิด “หอศิลป์อาร์ตบางกอกเซ็นเตอร์”สี่พระยา พร้อมเปิดนิทรรศการ “งานศิลป์แผ่นดินไทย”

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด (เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าชื่อ SKYMED) เป็นประธานเปิด “หอศิลป์อาร์ตบางกอกเซ็นเตอร์”สี่พระยา อย่างเป็นทางการ และเปิดนิทรรศการ “งานศิลป์แผ่นดินไทย” โดยมีผลงานของศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยร่วมโชว์ผลงานที่เป็นสมบัติล้ำค่า งามสง่า มีคุณค่าแห่งการสะสมยิ่งนัก กว่า 100 ภาพ โดยมีแขกผู้มีเกียรติและศิลปินมาร่วมงานคับคั่ง อาทิ ดร.สิริลักข์ ศัลยสิริ ลักขณา จำปา และอีกมากมาย

ทั้งนี้ศิลปินแห่งชาติที่นำผลงานมาแสดง มีดังนี้ สวัสดิ์ ตันติสุข อนันต์ ปาณินท์ ปรีชา เถาทอง ศ.อารี สุทธิพันธุ์
ส่วนศิลปินแนวหน้าของเมืองไทย มีดังนี้ ประเสริฐ ขันธกูล นิวัฒน์ โกศล พิชัย นิรันต์ เมธา คงสนธิ ถวัลย์ ประมาณ สุชาติ ตั้งศิลปโอฬาร สว่าง เจริญปาละ ลิม นาคีรักษ์ สิปิกร มาแก้ว ถวัลย ประมาณ รุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์ พิชัย กรรณกุลสุนทร ประสงค์ ลือเมือง ว. เพียรมณีวงค์ พิชัย กรรณกุลสุนทร ลิขิต สีลิลิตทนาการ อ. ศักดิ์ดา ศิริพล แสงจันทร์ อ. ทองเพชร อ. นาวิน อนุศักดิ์ ลีวิสิทธิ์ อ. พิเชษฐ์ อ. บดินทร์ อ.ยุทธนา อนุวัตร สิริรัตน์จักร สว่าง เจริญปาละ อ.ไสว อ. สงกรานต์ ศิริพล แสงจันทร์ เวฬุรี ลีวิสิทธิ์ อ. ยศพงษ์ สุชาติ ตั้งศิลป์โอฬาร สมาน คลังจัตุรัส วรรณา อยู่คง อ.บุษดี ปิยะ ธีรสุวรรณ อ.ปิยะพงษ์ เพชรรินทร์ มีลาภ อ.วาริท ณภัทร โยทองยศ อ.อภิชัย อ.ทองเพชร อ.ถวัช อนุวัติ สิริรัตน์จักร จรูญ รักษ์สุธากานต์ อิสระ ชัยมงคล เชาว์ ชุมลาภ ทวีวิทย์ ตั้งอนันตพัฒน์ พงษ์สิทธิ์ พรประสิทธิ์ พรพรรณ ศรีธนาบุตร มงคล ไชยวงศ์ สุเทพ สังเพชร เกษียร สิทธิสาตร์ ไมตรี ลิมปิชาติ สาวิตรี สวัสดิเกียรติ ธงเทพ รัตนธรรม ธนา ศรีธนาบุตร ผศ.กฤตย์ เวียงอำพล เฉลิมพล พลชนะ พรทิพย์ เวียงอำพล สมยศ นาคสุข ถิรภาพ อาจสงคราม กฤชวัฒน์ จีรพัฒนานุวงศ์ จิดาภา ปัญญาวงศ์ และ วสันต์ นิยมสมาน


ด้านผลงานของศิลปินแห่งชาติที่นำมาแสดง อาทิ ของ อ.สวัสดิ์ ตันติสุข ในชื่อภาพ เต้นรำ อ.อนันต์ ปาณินท์ ในชื่อภาพ ใบไม้ และ ท่าเตียน อ. ปรีชา เถาทอง ในชื่อภาพ ศิลปะขอม และในด้านผลงานของศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยที่นำมาแสดง อาทิ อ.ประเสริฐ ขันทกูล ในชื่อภาพ พระพุทธเจ้าหลวง อ.พิชัย นิรันต์ ในชื่อภาพ ดวงแก้วมงคลธรรม และ สัจธรรม-ธรรมชาติ อ.พานทอง แสงจันทร์ ในชื่อภาพ ความสงบ อ.เมธา คงสนธิ ในชื่อภาพ ไตรลักษณ์ และ ดอกบัว อ.ถวัลย์ ประมาณ ในชื่อภาพ พุทธศิลป์ อ.สุชาติ ตั้งศิลป์โอฬาร ในชื่อภาพ ฝูงช้างชุ่มฉ่ำ และ วิ่งสู่จุดหมาย อ.ถวัลย์ ประมาณ ในชื่อภาพ เทวา อ.ไมตรี กาญจนามัย ในชื่อภาพ กิจกรรมลายไทย อ.สุชาติ ตั้งศิลปะโอฬาร ในชื่อภาพ ดวงกำลังขึ้น อ.พิเชษฐ์ ในชื่อภาพ ปลากะโทง อ.มงคล ไชยวงศ์ ในชื่อภาพ โบตั๋นนำโชคตลอดกาล อ.ถิรภาพ อาจสงคราม ในชื่อภาพ ธรรมะในธรรมชาติ
******************************

You may have missed