12 ปี เส้นทางสู่การเป็น… “วิทยากรอบรมโค้ช” ระดับสูงสุด เพื่อพัฒนาฟุตบอลไทย

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้การบริหารงานของ พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ มีนโยบายพัฒนาและยกระดับ รวมทั้งเพิ่มจำนวนผู้ฝึกสอนคนไทยในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง

ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา การเปิดคอร์สในแต่ละระดับล้วนมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “วิทยากร” ผู้ทำหน้าที่ให้ความรู้ตามมาตรฐานมีจำนวนไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมคอร์สต่างๆ ได้อย่างเพียงพอตามที่ทุกคนต้องการ

ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ต้องจัดอบรมหลักสูตร “วิทยากร” หรือ “Instructor Course” ผสมผสาน เพื่อเป็นการฟื้นฟูวิชาอย่าง Refresher Course ที่เป็นการอัพเดตข้อมูลการอบรมผู้ฝึกสอนให้มีความทันสมัยเท่าทันโลก มากที่สุด

ณ ปัจจุบัน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีวิทยากรคนไทย ที่สามารถทำหน้าที่อบรมโค้ช ได้ทั้งหมด 22 คน โดยมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมโค้ชระดับ AFC ‘B’ Certificate Coaching Course ได้ คือ นายทรงยศ กลิ่นศรีสุข

ขณะที่ระดับ AFC ‘C’ Certificate Coaching Course มีจำนวน 4 คน ที่สามารถทำหน้าที่ได้ คือ 1.นายสารทูล สิงห์นันท์ 2.นายเอกลักษณ์ ทองอ่ำ 3.นายเจตนิพัทธ์ รชตเฉลิมโรจน์ และ 4.นายอรุณ ตุลย์วัฒนางกูร

วิทยากร ที่สามารถทำหน้าที่อบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory มีจำนวน 16 คน ประกอบด้วย 1.นายปิยะพันธ์ ชะบา 2.นายสญชัย บุญช่วย 3.นายประสบโชค โชคเหมาะ 4.นายอัคถภรณ์ ชลิตาภรณ์ 5.นายทวีศักดิ์ โมราศิลป์ 6.นายชัชวาลย์ เพ็ชรไทย 7.พ.อ.อ.เศกสรร ศิริพงษ์ 8.นายวิสูตร วิชายา 9.นายทองสุข สัมปหังสิต 10.นายธงชัย รุ่งเรืองเลิศ 11.ดร.หนึ่งฤทัย สระทองเวียน 12.นายสุรพล ธาตุระหัน 13.นายวีรยุทธ์ บินอับดุลเลาะมาน 14.ดร.จตุพร ประมลบาล 15.นางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ 16.นายเนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

ส่วนวิทยากร ที่สามารถทำหน้าที่อบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร Goalkeeping Level 1 มีเพียง 1 คน คือ พล.ต.ท. ชัยยงค์ ขำเปี่ยม

สำหรับ เส้นทางที่จะก้าวขึ้นมาเป็น “วิทยากรอบรมโค้ช” นั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปี ในขั้นแรกจะต้องจบหลักสูตรผู้ฝึกสอน ระดับ เอ ไลเซนส์ เสียก่อน จากนั้นจะสามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Instuctor Course เพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นวิทยากรแบบเต็มตัวได้

เมื่ออบรมหลักสูตร Instuctor Course ระยะเวลา 5 วัน แล้วจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากร อย่างน้อย 2 คอร์ส จึงจะมีสิทธิ์เลื่อนขั้นเป็นวิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory โดยให้ หัวหน้าฝ่ายอบรม และ / หรือ วิทยากรในระดับ FA Thailand Introductory เป็นผู้ประเมิน

หลังจากที่เป็นวิทยากร ระดับ FA Thailand Introductory แล้ว จะต้องสะสมความสามารถเป็นระยะเวลา อย่างน้อย 1 ปี และ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมด้วยตัวเอง เป็นอย่างน้อย 3 คอร์ส และเป็นผู้ช่วยวิทยากร ระดับ AFC ‘C’ Certificate Coaching Course อีก 3 คอร์ส จึงเลื่อนขั้นเป็นวิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร AFC ‘C’ Certificate Coaching Course ได้ โดยให้ หัวหน้าฝ่ายอบรม และ/หรือ วิทยากรในระดับ AFC ‘C’ Certificate Coaching Course เป็นผู้ประเมิน

หลังจากที่เป็นวิทยากร ระดับ AFC ‘C’ Certificate Coaching Course จะต้องสะสมความสามารถเป็นระยะเวลา อย่างน้อย 2 ปี และ จัดคอร์สอบรมด้วยตัวเอง เป็นอย่างน้อย 3 คอร์ส และเป็นผู้ช่วยวิทยากร ระดับ AFC ‘B’ Certificate Coaching Course อีก 3 คอร์ส จึงจะเลื่อนขั้นเป็นวิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร AFC ‘B’ Certificate Coaching Course โดยให้ หัวหน้าฝ่ายอบรม และ/หรือ วิทยากรในระดับ AFC ‘B’ Certificate Coaching Course เป็นผู้ประเมิน

หลังจากที่เป็นวิทยากร ระดับ AFC ‘B’ Certificate Coaching Course จะต้องสะสมความสามารถเป็นระยะเวลา อย่างน้อย 2 ปี และ จัดคอร์สอบรมด้วยตัวเองเป็นระยะเวลา อย่างน้อย 3 คอร์ส และเป็นผู้ช่วยวิทยากร ระดับ AFC ‘B’ Certificate Coaching Course อีก 3 คอร์ส พร้อมผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร AFC ‘Pro’ Diploma Coaching Course จึงเลื่อนขั้นเป็นวิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร AFC ‘A’ Certificate Coaching Course โดยให้ หัวหน้าฝ่ายอบรม และ/หรือ วิทยากรในระดับ AFC ‘A’ Certificate Coaching Course เป็นผู้ประเมิน

หลังจากที่เป็นวิทยากร ระดับ AFC ‘A’ Certificate Coaching Course จะต้องสะสมความสามารถเป็นระยะเวลา อย่างน้อย 2 ปี และ จัดคอร์สอบรมด้วยตัวเอง เป็นอย่างน้อย 3 คอร์ส และเป็นผู้ช่วยวิทยากร ระดับ AFC ‘Pro’ Diploma Coaching Course อีก 3 คอร์ส จึงจะเลื่อนขั้นเป็นวิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร AFC ‘Pro’ Certificate Coaching Course โดยให้ หัวหน้าฝ่ายอบรม และ/หรือ วิทยากรในระดับ AFC ‘Pro’ Certificate Coaching Course เป็นผู้ประเมิน

นี่คือเส้นทางทั้งหมดของการก้าวไปเป็นวิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนในแต่ละระดับ ซึ่งกว่าจะถึงจุดสูงสุดในฐานะวิทยากรได้จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 12 ปี แต่ถ้าหากต้องการสร้างวิทยากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้กับผู้ฝึกสอนในระดับฐานราก หรือ FA Thailand Introductory Course ก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6-7 ปี ในการสร้างวิทยากรหนึ่งคน เพื่อนำวิชาความรู้ไปสอนเด็กๆ จากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

You may have missed