กีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2

ดร.กาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานการแห่งประเทศไทย ภาค 1. ได้ เชิญ ผู้แทนจังหวัด ใน 14 จังหวัด การแข่งขันผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ” รมย์บุรีเกมส์” รอบคัดเลือกระดับภาค 1 กำหนดการจัดแบ่งขัน ระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดชลบุรี

You may have missed