นายกเทศมนตรียะลาซิวรางวัลดีเด่นอนามัย และสิ่งแวดล้อม

นานพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2562(Princess Environment Health Award) จากแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

You may have missed