“อดิลัน” ประเดิมสวยคว้าชัยปันจักสีลัตปทท.วันแรก

อดิลัน เจ๊ะแม้ง ทีมชาติทองแดงเอเขียนเกมส์ 2018 และ ทองแดง ซีเกมส์ 2019 ที่ฟิลิปปินส์ จาก กองทัพบก ประเดิมคว้าชัย ประเภทต่อสู้ รุ่น ดี ชาย ชาย 60-65 กก. ปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ที่แคท คอนเวนชั่น ฮอลล์ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ กทม.เป็นการแข่งขันวันที่ 2 ประเภทต่อสู้ รอบแรก
รุ่น ดี ชาย ชาย 60-65 กก. อดิลัน เจ๊ะแม้ง ทีมชาติทองแดงเอเขียนเกมส์ 2018 และ ทองแดง ซีเกมส์ 2019 ที่ฟิลิปปินส์ จาก กองทัพบก ชนะ จุวัยดี เจะแอ (มกช.วิทยาเขตยะลา) ส่วน นิติพล ตรุษจา (มกช.วิทยาเขตสมุทรสาคร) ชนะ อนุวัติ โดงกูล (มกช.วิทยาเขตตรัง)
รุ่น ซี ชาย 55-60 กก. ยอดสินธพ ไชยเกิด (โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม) ชนะ ขันติ คานุง (ชมรมกีฬาปันจักสีลัต แม่ฮ่องสอน) ธนพล อ่อนสาคร (มกช.วิทยาเขตมหาสารคาม) ชนะ อานนท์ จิตจันทร์ (โรงเรียนกีฬาราชทัณฑ์สงขลา)
รุ่น เอ หญิง 45-50 กก. อลิสลา หาเรืองทรง (ปันจักสีลัตกรุงเก่า) ชนะ อาพีซะห์ สาแลแม (วายอาร์ยู ยะลา) รัชนีกร ทวยหาญ (มกช.วิทยาเขตตรัง) ชนะ อัจฉราภรณ์ เท่ียงธรรม (มกช. วิทยาเขตมหาสารคาม) ปรางค์วิไล วังบุญ (โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม) ชนะ ฐิตารีย์ สายฟ้า (ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง)
รุ่น บี หญิง 50-55 กก. อรอนงค์ จันทร์เงิน (อิงคยุทธบริหาร) ชนะ ชมพูนุช มาคะวงศ์ (โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม) สุกัญญา พรหมเพชร (พลบดี) ชนะ ชลลดา เจยาคม (จังหวัดพัทลุง) วรรณภา ทองสวัสดิ์ (ปันจักสีลัตจังหวัด สมุทรสาคร) ชนะ สุภาภรณ์ ซิ้มเทียม (โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา)
รุ่น อี ชาย 65-70 กก. สุรศักดิ์ ดอกคำ (ม.ราชภัฏนครราชสีมา) ชนะ วัชรินทร์ สิงสวัสดิ์ (มกช.วิทยาเขตชุมพร)
รุ่น ซี หญิง 55-60 กก. ฐิติมา ประจง (ม.ราชภัฏนครราชสีมา) ชนะ ณัฐวดี บริสุทธ์ิสวัสดิ์ (ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง)
รุ่น เอฟ ชาย 70-75 กก. มะรอมลี คูลี (มกช.วิทยาเขตยะลา) ชนะ ศูฟี โวะ (ชมรมปันจักสีลัต จ.สงขลา) วีรยุทธ ทองนอก (ม.ราชภัฏนครราชสีมา) ชนะ บารมี ปฏิบัติดี (ชมรมกาฬสินธุ์)
รุ่น ดี หญิง 60-65 กก. วารี นันทิษา (มกช.วิทยาเขตสมุทรสาคร) ชนะ ศิริลักษณ์ เขียนโคกกรวด (ม.ราชภัฏนครราชสีมา)
รุ่น เอช ชาย 80-85 กก. ชัยณรงค์ สังข์เพชร (มกช.วิทยาเขตชุมพร) ชนะ อดิศักดิ์ บือราเฮง (มกช.วิทยาเขตสมุทรสาคร) กัญจน์เมือง ปุริโส (มกช.วิทยาเขตมหาสารคาม) ชนะ ยุทธนา ขันมั่น (วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช บริหารธุรกิจ)
สำหรับวันที่ 16 ก.ย.จะเริ่มแข่งขันในเวลา 10.00 น.เป็นการแข่งขันประเภทต่อสู้ จนถึงวันที่ 19 ก.ย.นี้

You may have missed