รองผู้ว่า ททท. ด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา คนใหม่ เผยถึง”Special..เที่ยวไทย” ที่เพึ่งเสร็จสิ้น

เป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวที่ผนึกกำลังผู้ประกอบ 5 ภูมิภาคได้อย่างเต็มที่
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องทางออนไลน์อีกด้วย
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา คนใหม่ เผยถึงงานล่าสุดที่ชื่อว่า ”Special…เที่ยวไทย” ที่เพิ่งผ่านพ้นมาในช่วงปลายเดือนว่า เป็นงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และยังเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยมีผู้ประกอบการจาก 5 ภูมิภาค ร่วมออกบูธ (On Ground) กว่า 60 ราย และมีการจัดโปรโมรชั่นลดราคา 80-90% โดยภายในงานแบ่งออกเป็น 5 โซน ประกอบด้วย โรงแรมที่พัก ชุมชน กิจกรรม Activities แพคเกจท่องเที่ยว และด้านtransport ซึ่งจัดขึ้นที่ลานสีฟ้า สยามสแควร์ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี นอกจากนั้นแล้วยังมีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องทางออนไลน์ www.specialtiewthai.com ที่นำเสนอรายละเอียดการท่องเที่ยวในราคาสุดพิเศษ

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา กล่าวว่า งานด้านนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญหน่วยงานหนึ่งในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในยุคประเทศไทย4.0 ที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน ซึ่งภายหลังได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่า ททท. ผมจะต้องทำงานแบบเชิงรุกในการใช้เทคโนโลยีทุกด้าน เพราะภารกิจของตำแหน่งรองผู้ว่า ททท. ด้านนี้ ต้องดูแลงานด้านดิจิทัล แล้วยังรวมไปถึงงานด้านวิจัยและการพัฒนาควบคู่กันไป ซึ่งในด้านนี้ ททท. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะขับเคลื่อนงานด้านนี้อย่างเต็มที่ เพราะการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหาแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวกและรวดเร็วจากการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะมือถือ หรือข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและเว็บต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วกว่าในอดีต จึงเป็นยุคท่องเที่ยวใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างง่ายดาย และยิ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในช่วงโควิด-19 ระบาดอยู่ทั้งโลก การสื่อสารกันด้วยการใช้เทคโนโลยีจึงมีบทบาทที่สำคัญมากๆ เพราะการไปมาหาสู่กันในยุคNew Normal ที่ต้องเป็นสังคมที่ต้องทิ้งระยะห่างทางสังคม หรือ Social distanceing ยังมีข้อจำกัดในการเดินทางและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีสื่อสารจึงมีความสำคัญอย่างมาก

รองผู้ว่า ททท. ด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา กล่าวต่อไปว่า ตนเองพร้อมเดินหน้าทำงานในเชิงรุกด้านดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมิตรภาพและเครือข่ายกับกลุ่มคนไทยที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นพลังเที่ยวด้วยจิตอาสา เที่ยวแบบปลอดภัยและรักษาสุขภาพในสถานการณ์โควิด-19 เพียงแต่ทีมงานหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบร่วมกันทำงานขับเคลื่อนกันเป็นทีมเวิร์ค งานทุกอย่างก็จะไปได้ดี ผมเคยผ่านงานสำคัญๆ หลายงานในช่วงเป็นผู้อำนวยภูมิภาคภาคกลาง เช่น งาน 5 ธันวามหาราช สะพานภูมิพล ทำเพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9, งานเที่ยวตามฝันครั้งหนึ่งในชีวิต มอบให้กับผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่มีรายได้น้อย เช่น กลุ่ม อสม. อพปร., อสส., อพม และรวมถึงงานศาสตร์พระราชาเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งภารกิจด้านดิจิทัล จึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการมาช่วยขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยงานแล้ว ยังสนับสนุนงานในส่วนของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่.

You may have missed