เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 14 “ Butterfly Night Market” ประจำปี 2562 มิถุนายน ถึงสิงหาคม นี้เท่านั้น

_DSC3369ย700.JPG

จังหวัดสระแก้วนำโดยวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว,อุทยานแห่งชาติปางสีดา, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ,สมาคมรักษ์ปางสีดา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก ฯลฯ จัดพิธีเปิดงาน เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 และงาน Butterfly Night Market เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 14 นี้ดำเนินงานโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงกิจกรรมงานเทศกาลประจำปีของจังหวัดสระแก้ว กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในบริการภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว และเกิดการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่จะส่งผลต่อวงจรผีเสื้อและสิ่งแวดล้อมต่อไปณ ลานอเนกประสงค์ ตรงข้ามบิ๊กซี จังหวัดสระแก้ว

เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 14 ซึ่งจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจัดงานเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาเป็นประจำในทุกๆ ปีโดยได้กำหนดกิจกรรมเข้าไปในปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด โดยอุทยานแห่งชาติปางสีดาและพื้นที่ป่าใกล้เคียงภายในจังหวัดสระแก้วได้รับการยกย่องให้เป็น “ดินแดนผีเสื้อของผืนป่าตะวันออกของประเทศไทย” จากองค์กรยูเนสโก ภายใต้ชื่อ “ดงพญาเย็น-เขาใหญ่” มีผีเสื้อมากกว่า 500 สายพันธุ์ออกมาให้นักท่องเที่ยว ช่างภาพ หรือนักอนุรักษ์ได้ชื่นชมความสวยงาม ในแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยจากการท่องเที่ยว และเป็นการส่งเสริมการจัดงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดสระแก้ว

   

เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เริ่มระหว่างเดือน มิถุนายน จนถึงเดือนสิงหาคม และงาน Butterfly Night Market ประจำปี 2562 จัดขึ้นในวันที่ 21-22 มิถุนายน ภายในงานได้รวบรวมของดี ของเด่นประจำจังหวัดสระแก้ว มีการจัดแสดงศิลปะรูปผีเสื้อจากศิลปิน Street Art การแสดงจากเยาวชน และการแสดงดนตรีจากศิลปินมากมาย ณ บริเวณข้างบริษัทฮอนด้า ตรงข้ามบิ๊กซี จังหวัดสระแก้ว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติปางสีดา โทร. 081-862-1511 หรือ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว 037-425-031-2

   

   

   

 

You may have missed