กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 32 สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพฯ จัดยิ่งใหญ่

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติ กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 32 ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนออกกำลังกาย ด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย พร้อมทั้งจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

ด้าน พลโทสัมพันธ์ ยังพะกูล นายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 32 กล่าวว่าการแข่งขันในปีนี้แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ ประเภทวิ่งมาราธอน 42.195 กิโลเมตร ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.100 กิโลเมตร ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.550 กิโลเมตร และประเภทเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร การจัดงานในครั้งนี้ยังมีความหลากหลายมากขึ้น และเป็นความตั้งใจของสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ที่จะมาดูแลนักวิ่งเพื่อสุขภาพให้ดีที่สุด และต้องการส่งเสริมให้คนไทย หันมาให้ความสนใจในการออกกำลังกายให้มากขึ้น กิจกรรมของงานต้องการให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมกับการจัดงาน ซึ่งบริเวณเริ่มต้นและสิ้นสุดอยู่บนถนนสนามไชย ด้านหน้าพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้วและกระทรวงกลาโหม

นอกจากนี้ ผมขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและนักวิ่งพร้อมญาติมิตรเข้าร่วมงาน Marathon Expo ที่อาคารจันทนยิ่งยง สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. – 19.00 น. ในงานจะมีผลิตภัณฑ์สินค้า อุปกรณ์กีฬาและสุขภาพ ทุกประเภทในราคาพิเศษสุด เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบ่ายทุกวันจะมีกิจกรรมโชว์พิเศษและให้ความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยตลอดเวลา

นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทน พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ในนามของกรุงเทพมหานคร พร้อมที่จะสนับสนุนการจัดการแข่งขัน กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 32 ด้วยเหตุผลดังนี้คือ

1. กรุงเทพมหานครนับวันจะเติบโตขึ้นตลอดเวลา ประชากรของกรุงเทพมหานครจำเป็นจะต้องมีสุขอนามัยที่ดี ซึ่งต้องอาศัยความพร้อมในเรื่องของการออกกำลังกายโดยการวิ่งเพื่อสุขภาพและกีฬาประเภทอื่น

2. การที่สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน กรุงเทพมาราธอนขึ้นนั้น โดยหลักการสำคัญคือการทำงานร่วมกันเพื่อผลสำเร็จและชื่อเสียงของกรุงเทพมหานครเป็นสำคัญ

ขอเป็นกำลังใจให้ในความสำเร็จของการจัดงาน กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 32 ด้วยดีครับ

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ ในนามของสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ผู้จัดงานกรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 32

ปัจจุบันการแข่งขันการวิ่งเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมจากนักวิ่งทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก แต่บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พวกเราได้รับทราบกันเป็นอย่างดี มีนักวิ่งบางรายได้รับอุบัติเหตุหรือมีปัญหาเกิดขึ้น ในระบบการหายใจ คณะทำงานด้านการรักษาพยาบาล ประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรในเครือของโรงพยาบาลกรุงเทพ ตระหนักในความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของนักวิ่ง เพราะนั่นคือการเข้าไปดูแลในเรื่องของชีวิตนักวิ่งที่เราจะต้องดูแลเขา ดังนั้นคณะทำงานในเรื่องนี้ได้จัดให้มีคณะแพทย์และพยาบาล จัดตั้งเป็นทีม Medicine Team เพื่อดูแลในเรื่องนี้ให้แก่นักวิ่งและผู้ร่วมงานทุกคน โดยเฉพาะประเด็นการส่งเสริมให้นักวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แต่ในทางการป้องกันทางสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ก็ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของการเข้าร่วมการแข่งขัน เช่นกัน

ประชาชนทั่วไปและนักวิ่งที่สนใจสามารถสมัครร่วมแข่งขันได้โดยตรงที่ สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย บ้านอัมพวัน 226 ถนนศรีอยุธยา ดุสิต กทม. 10300 โทร 02-280-7667,8 โทรสาร 02-628-8361 หรือสมัครผ่าน www.bkkmarathon.com

จรัส สนามข่าว / รายงาน

You may have missed