NIA เดินหน้าปั้น “สุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีค 2020” – 400 ทีม 39 มหาวิทยาลัยชิงชัย 18 – 19 ก.ค.นี้

 

นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผอ. ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรรมแห่งชาติ หรือ NIA เปิดเผยว่า NIA จัดโครงการ Startup Thailand League 2020: Online Coaching ภายใต้โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ เพื่อเพิ่มทักษะหรืออัพสกิล สร้างความรู้เสริมทักษะแก่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในกลุ่มนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เน้นส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไปสู่การเป็นสตาร์ทอัพ เพื่อใช้พลังเยาวชนไทยเป็นกุญแจหลักในการขับเคลื่อนประเทศ ผ่านการประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจ โดยหลักสูตรนี้ได้พัฒนาปรับรูปแบบจากเดิมที่เป็นการเรียนรู้ในแคมป์ 3 วัน 2 คืน เป็นการเรียนรู้ออนไลน์ในเวลา 3 วันเช่นเดิม มุ่งเสริมทักษะด้านธุรกิจสตาร์ทอัพและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการภายใต้ระบบพี่เลี้ยง ให้แก่นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศรวมกว่า 600 คน ตลอดเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ทีมโค้ช รวมกว่า 20 คน มาให้ความรู้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจของนักศึกษา ระดับประเทศ : Pitching Startup Thailand League 2020 รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 18-19 ก.ค. 2563 ที่อาคาร KX : Knowledge Exchange โดยมี 400 ทีม จาก 39 มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ โดย NIA จะมอบเงินรางวัลและเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ รวมกว่า 5 ล้านบาท นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการนำเสนอให้กับกลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุน เพื่อต่อยอดธุรกิจสตาร์ทอัพต่อไปในช่วงปลายเดือน ส.ค.นี้ด้วย

นายปริวรรต กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ในปี 2563 นี้ กองทุนยุวสตาร์ทอัพภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะได้ให้การสนับสนุนหลายรูปแบบให้แก่นิสิตและนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก และบัณฑิตที่จบใหม่ไม่เกิน 5 ปี ตั้งแต่เงินทุนต่อยอดธุรกิจจริง ในโปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม เงินทุนในการพัฒนาแนวความคิดสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม และเงินสนับสนุนจัดทำต้นแบบในโปรแกรมสตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ ลีค(Startup Thailand League) ซึ่งขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนพิจารณาให้การสนับสนุนแก่กลุ่มนักศึกษากว่า 2,000 ราย ที่ส่งโครงการเข้ามา โดยมีมูลค่าเงินสนับสนุนรวมกว่า 100 ล้านบาท

สำหรับ นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้ประกอบการและผู้สนใจเป็นนักลงทุนสตาร์ทอัพหน้าใหม่ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Startup Thailand และ Website: nia.or.th

You may have missed