ผู้ว่า กท.ตรวจเครนถล่มโรงเรียนอัสสัมชันคอนแวนต์

(19 มิ.ย. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางจินดารัตน์ ชโยธิน ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเขตบางรัก สำนักการโยธา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจพื้นที่เกิดเหตุเครนก่อสร้างโค่นล้มใส่หลังคาสนามบาสเกตบอลของโรงเรียนอัสสัมชันคอนแวนต์ ทำให้ให้แผ่นโครงเหล็กหลังคา และอุปกรณ์ก่อสร้างตกหล่นมายังชั้นล่าง ส่งผลให้เด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บ 10 คน พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ ได้หารือถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ร่วมกับ บาทหลวงวินัย ฤทธิบุญไชย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ พ.ต.อ.กานต์ ธรรมเกษม รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 (รอง ผบก.น.6) ณ โรงเรียนอัสสัมชันคอนแวนต์ เขตบางรัก

You may have missed