รมว.ดศ. กสทช. ดึงศักยภาพ ทีโอที ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม จับมือ กทม. นำร่อง นำสายสื่อสารลงใต้ดินกลางกรุง

(15 มิ.ย.63) ที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร และรักษาการแทนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ.ทีโอที พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง ดีอีเอส กสทช. กทม. และ ทีโอที
ร่วมกันแถลงข่าวการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในเส้นทางที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ไม่มีการรื้อถอนเสาไฟฟ้า และไม่มีสภาพบังคับ ตลอดแนวถนนอโศกมนตรี ตั้งแต่ถนนสุขุมวิทถึงถนนเพชรบุรี

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า กระทรวง
ดีอีเอส มีนโยบายที่จะจัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและทัศนียภาพ ภูมิทัศน์ที่สวยงามของกรุงเทพมหานคร และที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรในบริเวณดังกล่าว โดยการดำเนินโครงการนี้ กระทรวงดีอีเอส ได้หารือร่วมกับ
กสทช. เพื่อดำเนินโครงการ ให้แล้วเสร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ขณะเดียวกันก็ได้มีการประสานงานกับกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด ที่จะร่วมกันดำเนินการให้สำเร็จ ซึ่งทุกฝ่ายให้พ้องร่วมกันว่า บมจ.ทีโอที ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงดีอีเอส มีประสบการณ์และมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และดิจิทัล (Telecom & Digital Infrastructure) ไม่ว่าจะเป็นเสาโทรคมนาคม สายสื่อสารโทรคมนาคม และ
ท่อร้อยสายใต้ดิน ซึ่ง ทีโอที สามารถนำศักยภาพที่มีอยู่นี้ มาตอบสนองการดำเนินโครงการนี้ได้ทันที เนื่องจาก
ทีโอที มีการวางท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในแนวถนนหลัก ครอบคลุมพื้นที่ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตร และยังสามารถให้ผู้ประกอบการด้านสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลทุกรายมาใช้ท่อร้อยสายใต้ดินของ ทีโอที ได้ทันที โดยไม่ต้องขุด เจาะ หรือก่อสร้างเปิดหน้างานเพิ่มเติมอีก และในอนาคตทาง กระทรวง
ดีอีเอส จะได้ขยายผลการดำเนินการในลักษณะนี้ในเส้นทางอื่นของกรุงเทพมหานคร ต่อไป

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่าการนำสายสื่อสารลงใต้ดินเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของ กสทช. ที่ต้องการให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย นำสายสื่อสารลงใต้ดินทั้งหมด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้ กสทช. ได้ มีการหารือร่วมกันกับกระทรวงดีอีเอส อย่างใกล้ชิด มาโดยตลอด เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง บมจ.ทีโอที มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอยู่แล้ว ก็ถือเป็น โครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม
-2-

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับนโยบายการจัดระเบียบความเรียบร้อยด้านภูมิทัศน์ ของ กทม. ซึ่งการดำเนินโครงการนี้ ร่วมกับ กระทรวงดีอีเอส กสทช. นั้น กรุงเทพมหานคร พร้อมที่จะร่วมสนับสนุนโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานครและพร้อมที่จะร่วมเป็นพันธมิตรในการดำเนินโครงการ ในลักษณะนี้กับทาง บมจ.ทีโอที ต่อไปในอนาคต

นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร และรักษาการแทนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ.ทีโอที กล่าวเพิ่มเติมว่า การนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในพื้นที่แนวถนนอโศกมนตรีตั้งแต่แนวถนนสุขุมวิทถึงถนนเพชรบุรี โดยที่ไม่มีการรื้อถอนเสาไฟฟ้านั้น ทีโอที ต้องขอขอบคุณ กระทรวงดีอีเอส กสทช. และกรุงเทพมหานคร ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับ ทีโอที ในการดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในครั้งนี้ ทีโอที มีความพร้อม ที่จะดำเนินการได้ทันที เนื่องจาก ทีโอที มีท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน ตลอดแนวถนนอโศกมนตรีอยู่เดิมแล้ว โดยมีการวางท่อร้อยสายใต้ดินทั้งสองฝั่งถนนฝั่งละ 6 ท่อ ขนาด 3 นิ้ว เชื่อมโยงกับ แนวท่อร้อยหลักบนผิวจราจร ซึ่งมีท่ออยู่ 12 ท่อ การนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ทีโอที พร้อมที่จะให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลทั้งภาครัฐและเอกชนได้ทันที ด้วยศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลของ ทีโอที โดยเฉพาะบริการท่อร้อยสายใต้ดินที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วประเทศรวมระยะทางกว่า 3,900 กิโลเมตรจำนวน 11,700 duct-km.และ 35,100 subduct-km ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ทีโอที มีแผนที่จะนำสายสื่อสารของ ทีโอที ในพื้นที่กรุงเทพฯ ลงใต้ดิน ในระยะแรก จำนวน12 เส้นทาง ซึ่ง ทีโอที มีท่อร้อยสายใต้ดินอยู่แล้ว อาทิ ถนนรัชดาภิเษก ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ถนนพระราม 4 ถนนพหลโยธิน ถนนอิสรภาพ และ ถนนจรัญสนิทวงศ์ รวมระยะทาง 48.7 กิโลเมตร

You may have missed