สนับสนุนทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบFace Shield จำนวน 500 ชุด

ฉัตร สมิตกาญจน์ กรรมการผู้จัดการ บ.ออโตไดแด็กติก ได้ให้การสนับสนุนทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบFace Shield จำนวน 500 ชุด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 โดยมี ศิริชัย สมแสน รองอธิการบดี เป็นผู้รับมอบ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อเร็ว ๆ นี้

You may have missed