“สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ขอรับเงินรางวัล โดยการจองคิวออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ที่ www.glo.or.th

“สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ขอรับเงินรางวัล โดยการจองคิวออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ที่ www.glo.or.th เริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป สำนักงานฯ จะให้บริการจ่ายเงินรางวัลได้วันล่ะ 65,000 ฉบับ
วิธีการจอง
1.เข้าไปที่ www.glo.or.th
2.เลือก ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
3.เลือก บริการจองคิวออนไลน์ (จ่ายเงินรางวัล)
4.กรอกข้อมูลตามที่กำหนด
เงื่อนไข :
1.จะให้บริการวันล่ะ 65,000 ฉบับ โดยแบ่งเป็น
*ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 07.30 – 12.00 น.จำนวน 45,000 ฉบับ
*ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 12.01 – 14.00 น. จำนวน 20,000 ฉบับ
2.สำนักงานฯ จะให้บริการสำหรับผู้จองคิวเป็นอันดับแรก หากมีเวลาการจองคิวคงเหลือจึงจะให้บริการสำหรับผู้ที่ไม่จองคิวออนไลน์

You may have missed