อรรคเดช ประเดิมสวยคว้าแชมป์เพาะกาย ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อีลิท ฟิสิค แชมเปี้ยนชิพ 2019

การแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อีลิท ฟิสิค แชมเปี้ยนชิพ 2019 ที่ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น เป็นการแข่งขันวันแรก โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ร่วมด้วย นายศุกรีย์​ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย,นางสาวจันทร์ทร พิมพ์สกุล ประธานแผนอุปถัมภ์กีฬาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), นางสาวนิสา ชาภู่พวง ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น, นายสายัณห์ มัครมย์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจ.ขอนแก่น มาร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งในงานนี้ได้มีการมอบเข็มกลัดแห่งเกียรติอันยศอันทรงคุณค่าสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย (TBPA Honorary Gold Pin) ซึ่งมอบให้กับ พอพล พรรณดี ประธานกีฬาเพาะกายจ.อุดรธานี วัย 77 ปี บุคลากรผู้ทรงคุณค่าที่ได้สร้างคุณูปการแก่วงการกีฬาเพาะกายไทย
สำหรับการแข่งขันรายการนี้มีเป้าหมาย เพื่อใช้เวทีในการคัดเลือกนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสหน้าใหม่ ก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกาย เอเซีย แปซิฟิก บอดี้บิวดิ้ง แชมเปี้ยนชิพ 2019 ที่ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ในช่วงเดือนสิงหาคม กิจกรรมการแข่งขันรายการนี้ ถือเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้บุคลากร ทุกเพศ ทุกวัย ได้หันมาสนใจการออกกำลังกาย เป็นการเปิดโลกทัศน์รวมถึงเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาอย่างถูกวิธีเกี่ยวกับการออกกำลังกาย ในกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขั นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาให้บูรณาการร่วมกัน
ด้านผลการแข่งขันวันแรก มีทั้งหมด 9 รุ่น เพาะกาย ชาย รุ่นน้ำหนัก 65 กก. ที่ 1 อรรคเดช ปลีนารัมย์ ที่ 2 ฐาปกรณ์ เจ็นพนัสสัก ที่ 3 กัมพล ชอบตวงทอง เพาะกายชาย รุ่นน้ำหนัก 70 กก. ที่ 1 พงศกร กาแก้ว ที่ 2 จ.ส.ต.อุทัย ดำริห์ ที่ 3 จตุรงค์ แสงจำปา
รุ่นแอธเลติก ฟิสิค รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. ที่ 1 วิศรุต บุญศิริ ที่ 2 กิตติภณ ฉ่ำมา ที่ 3 ปริญญา มั่นพรรษา
รุ่นแอธเลติก ฟิสิค รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. ที่ 1 เสริมศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ที่ 2 เอกลักษณ์ อุ่นประเสริฐ ที่ 3 พีรพล พรถนอม
รุ่นแอธเลติก ฟิสิค รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. ที่ 1 อธิวัฒน์ จำเนียรทรัพย์ ที่ 2 พฤฒิชัย ชินช่งจู ที่ 3 สุทธิพงษ์ หิรัญพิศ
รุ่นโมเดล ฟิสิค หญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. ที่ 1 นภัสนันท์ หัวรักกิจ ที่ 2 มัณฑนา เก๋วัน ที่ 3 อชิรญา แปงเสน
รุ่นโมเดล ฟิสิค หญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม. ที่ 1 สกุลธรา จันทะโก ที่ 2 ถิรดา ค้าขึ้น ที่ 3 รัชนีกร ศรีสุวรรณ
รุ่นโมเดล ฟิสิค หญิง รุ่นความสูงเกิน 164 ซม.ที่ 1 นาตาลี สุขโข ที่ 2 นิภาพร เฉื่อยกลาง ที่ 3 พรวิไล โพ (ลาว)
รุ่นโมเดล ฟิสิค หญิง รุ่นมาสเตอร์ อายุ 30 ปี ขึ้นไป ที่ 1 อชิรญา แปงเสน ที่ 2 ถิรดา ค้าขึ้น ที่ 3 พรวิไล โพ (ลาว)

ใต้ภาพ
เปิดงาน…สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิด การแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อีลิท ฟิสิค แชมเปี้ยนชิพ 2019 ร่วมด้วย ศุกรีย์​ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และ วิวัฒน์ วิกรานตโนรส ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพไทย (สสส.) และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ที่ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

มอบของ… ศุกรีย์​ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย มอบของที่ระลึกให้กับ .สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น ประธานในพิธีเปิด การแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อีลิท ฟิสิค แชมเปี้ยนชิพ 2019 ที่ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

คว้าแชมป์…อรรคเดช ปลีนารัมย์ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าแชมป์เพาะกาย ชาย รุ่นน้ำหนัก 65 กก. ในการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อีลิท ฟิสิค แชมเปี้ยนชิพ 2019 ที่ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

You may have missed