รพ.น่าน แนะนำการปฏิบัติตัว กลับสู่ชีวิตปกติ ด้วยวิกีรูปแบบใหม่ นิว นอร์มอล (New Normal)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แม้สถานการณ์ในประเทศไทย จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในช่วงเดือนเมษายน และจังหวัดน่านยังไม่พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 แต่คาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค จะยังคงมีอยู่ในระยะยาว

โดยทาง รพ.น่าน จึงขอแนะนำการปฏิบัติตัว รองรับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ เป็นการกลับสู่่ชีวิตปกติ แต่ด้วยวิถีรูปแบบใหม่หรือ นิว นอร์มอล (New ormal) เพื่อการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยขอให้ทุกคน ทุกสังคม ทุกพื้นที่ เข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรการ
สุขลักษณะ ดังนี้

1. “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ต่อไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เด็กเล็ก ที่ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่ต้องออกจากบ้าน การอยู่บ้านเป็นการป้องกันการรับเชื้อโรคที่ดีที่สุด

2. เมื่อจำเป็น มีธุระที่ต้องออกจากบ้าน ท่านต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา

พกแอลกอฮอล์ หรือ เจลล้างมือ ติดตัว เพื่อทำความสะอาดมือ หรือหลังจากที่สัมผัสสิ่งของต่างๆ เมื่ออยู่นอกบ้าน และล้างมือทันที่อีกครั้งเมื่อกลับมาถึงบ้าน/ที่พัก

เว้นระยะห่างทางกาย จากผู้อื่นในระยะ 1 – 2 เมตร

งดการพูดคุยสนทนา สัมผัสใกล้ริด งดการซื้อ-ขาย สินค้า อาหารและอื่นๆ กับคนที่ไม่สวมหน้ากาก

งดไปในที่แออัด สถานที่ที่มีการชุมนุม งานสังคมที่มีคนมากๆ เปลี่ยนเป็นการจัดงานขนาดเล็ก ภายในหมู่ญาติสนิท และครอบครัว โดยคำนึงถึงระยะห่างระหว่างบุคคล

กินของร้อน สุก สะอาด ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ให้เป็นนิสัย

หากมีอาการไอ หรือจาม ต้องปิดปากด้วยกระดาษชำระทุกครั้ง แล้วทิ้งกระดาษชำระลงถุง และปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง หรือ ใช้แขนเสื้อปิดปากและจมูก เวลาไอหรือจาม

ด้วยทาง รพ.น่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะดูแลสุขภาพร่างกายของคนเอง โดยยึดหลักแนวคิดที่ว่า “เราสามารถมีชีวิตที่ผ่อนปรนชิ้นได้ แต่เราต้องมีวินัย” เพื่อรอดพ้นจากวิกฤตโรดโควิด-19 โดยเร็ว

****************************
ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน
โทร.084-8084888

You may have missed