“ไอโอซี” เพิ่มงบ โอลิมปิก โซลิดาริตี้ ช่วยทุกชาติแข่งขันโตเกียวเกมส์ปีหน้า

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ เผย ไอโอซี เพิ่มงบประมาณ ในส่วนของ กองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ หรือ โอลิมปิก โซลิดาริตี้ (Olympic Solidarity) สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกทั่วโลก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก โตเกียว 2020 ที่เลื่อนออกไปจัดปีหน้า จากเดิมจำนวนทั้งสิ้น 46.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,494 ล้านบาท เพิ่มเป็น 57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,824 ล้านบาท

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) กล่าวว่า ไอโอซี ได้เพิ่มงบประมาณ ในส่วนของ กองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ หรือ โอลิมปิก โซลิดาริตี้ (Olympic Solidarity) สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกทั่วโลก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก โตเกียว 2020 ที่เลื่อนออกไปจัดปีหน้า จากเดิมจำนวนทั้งสิ้น 46.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 1,494 ล้านบาท เพิ่มเป็น 57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,824 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมกับเงินอุดหนุน ในส่วนของกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ที่ช่วยเหลือคณะกรรมการโอลิมปิกแต่ละชาติทั่วโลก ปีละ 800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 25,600 ล้านบาท
โดยในส่วนที่เพิ่มขึ้นมา 10.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 330 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายที่กองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ จะสามารถนำมาจัดสรรให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกแต่ละประเทศ ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการเลื่อนโอลิมปิกออกไป โดยคณะกรรมการโอลิมปิกแต่ละประเทศ ที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมต้องส่งเรื่องขอรับเงินอุดหนุนจำนวนนี้มายังกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
สำหรับเงินอุดหนุนดังกล่าวครอบคลุมค่าเดินทางและที่พักสำหรับนักกีฬา ทีมสตาฟฟ์ และเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการโอลิมปิกแต่ละประเทศ ทั้งก่อนการแข่งขัน และระหว่างการแข่งขัน รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการของ คณะกรรมการโอลิมปิกทั่วโลก ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันโอลิมปิก
การตัดสินใจเพิ่มงบกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ สำหรับ คณะกรรมการโอลิมปิกทั่วโลก จำนวนนี้ เกิดขึ้นหลังจากไอโอซี ยืนยันขยายความช่วยเหลือเรื่องการให้ทุนจากกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศแก่นักกีฬาจำนวน 1,600 คนจาก 185 คณะกรรมการโอลิมปิก ไปจนถึงปี 2021
ทั้งนี้ โครงการมอบทุนช่วยเหลือนักกีฬาที่ขยายเวลาออกไปประกอบด้วย โครงการมอบทุนแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก โตเกียว 2020, ทุนช่วยเหลือสนับสนุนทีม(Team Support Grants) และทุนสนับสนุนนักกีฬาทีมผู้ลี้ภัย
ส่วนปัญหาเรื่องการเลือกตั้งผู้บริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแต่ละประเทศชุดใหม่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเลื่อนการแข่งขันโอลิมปิกออกไป ทางไอโอซี ตัดสินใจใช้วิธีแก้ปัญหาแบมบยืดหยุ่น โดยเปิดโอกาสให้แต่ละคณะกรรมการโอลิมปิก ตัดสินใจเองว่า จะยึดตามวาระการทำงาน 4 ปี หรือยึดตามวงรอบการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และจัดการเลือกตั้งหลังการแข่งขันโอลิมปิกในปีหน้า ซึ่งในกรณีหลังนี้ ไอโอซี จะอนุญาตให้มีการขยายเวลาทำงานออกไปได้เกินกว่าระยะเวลา 4 ปี

You may have missed