ลานนารวมใจบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ … ภาวะขาดแคลนโลหิตสำรอง


เนื่องในภาวะขาดแคลนโลหิตสำรอง จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก ส่งผลให้สภากาชาดไทยขาดแคลนโลหิตต่อการรักษาผู้ป่วย โรงพยาบาลลานนา จึงร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ลานนารวมใจ บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” โดยมี นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับตัวแทนจาก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จ.เชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้เข้ามารับบริจาคโลหิต จากบุคลากรของทางโรงพยาบาลลานนา ทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากหลายแผนกที่มีจิตกุศล ร่วมใจกันบริจาคโลหิต เพื่อนำเลือดไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป รวมสิ้นสุดกิจกรรม “ลานนารวมใจ บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต ทั้งหมด 116 คน ได้รับโลหิตบริจาคจำนวน 87 ยูนิต เพื่อใช้ในกิจกรรมของภาคบริการฯ ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

โรงพยาบาลลานนา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างสูง
#บริจาคโลหิต #ให้เลือดเท่ากับให้ชีวิต

///จิิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

You may have missed